Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Impactmonitor

  1. Zelf aan de slag?

Aan de slag met de resultaten van jouw bibliotheek

Alle resultaten zijn van de Impactmonitor tussen 2019-2022 zijn terug te vinden in het dashboard.

In dit dashboard kan onder andere gefilterd worden op bibliotheeknaam, provincie en omvang van de bibliotheek. De resultaten kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden: om te kunnen verantwoorden, bijvoorbeeld richting de gemeente en andere partners. Maar bibliotheken kunnen ook op basis van de resultaten de cursussen evalueren en bekijken waar cursisten verder nog behoefte aan zouden hebben of waar meer de nadruk op dient te worden gelegd in de cursussen. Ook kunnen bibliotheken van deze resultaten meer leren over de achtergrond van cursisten en daarop de communicatie bijsturen om meer cursisten te bereiken.