Informatie voor het bibliotheeknetwerk
  1. Personeel: Fte

Gemiddeld 3,5 fte per week beschikbaar voor primair onderwijs
Bedrijfsvoering