Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Sfeerverslag opening IDO Venlo

Staatssecretaris Raymond Knops van BZK opende 1 juli 2019 het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Venlo. In een feestelijke setting zijn de eerste 15 bibliotheken hiermee officieel gestart om mensen te ondersteunen die extra hulp nodig hebben bij het omgaan met de digitale overheid.
Inhoudsblok

Bekijk de beeldimpressie:

Informatiepunt Digitale Overheid, opening in Bibliotheek Venlo

Al vroeg op de maandagochtend verzamelen zich in de Bibliotheek de ruim honderd getuigen van dit feestelijke moment. Vertegenwoordigers van de Manifestgroep-partijen (uitvoeringsorganisaties van de overheid), bibliotheken, Koninklijke Bibliotheek en vooral gebruikers van dit Informatiepunt. Tegen het decor van het nieuwe Informatiepunt met het blauwe logo worden veel handen geschud en namen genoemd, maar ook enthousiast gegroet en bijgepraat.

Welkom

Directeur Geja Olijnsma begroet de eerste gasten.

Staatssecretaris Raymond Knops van BZK krijgt tijdens de inloop uitleg van Victor Zuydweg (programmamanager Gebruiker Centraal) over het spel Optimaal Digitaal. ‘Natuurlijk is het goed dat mensen geholpen worden, maar de overheid zelf staat ook aan de lat om informatie en sites makkelijker en toegankelijk te maken. Daarom is het belangrijk dat overheidsmensen hun ervaringen delen en leren van elkaars inzichten,’ aldus Zuydweg.  

Ook is er alle aandacht voor Doejedigiding, een lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo, ontwikkeld door Stichting Digisterker. Een aantal mbo-studenten sprak met de staatssecretaris over de hobbels waar zij tegen aan lopen bij het gebruik van de digitale overheid, bijvoorbeeld bij de aanvraag studiefinanciering of zorgtoeslag.

Ze vertelden over hun ervaringen met het lesprogramma, en hoe zij deze kennis en vaardigheden gebruiken in hun contact met andere jongeren.

Houd meer rekening met ons

Intussen is de bibliotheek vol gestroomd met gasten. Op het podium nemen plaats naast staatssecretaris Knops: Arron Bell (CFO CAK), Lily Knibbeler (directeur KB) en Geja Olijnsma. Veel mensen stuiten op drempels en problemen als zij via internet bijvoorbeeld een afspraak willen maken met de gemeente of hun rijbewijs willen verlengen. Hoe zij dat ervaren, vertellen Tooske Welling, Carin Keulards, Dicky Treur, Marjolein van Rijn en Esther Busset vanuit de zaal. Zij doen een klemmend beroep op de overheid: maak websites makkelijker te gebruiken en geef ons meer tijd om handelingen uit te voeren. Kortom: houd veel meer rekening met ons. Zij kunnen op veel begrip én actie rekenen, blijkt uit het gesprek dat volgt, onder leiding van Jos Debeij (KB). Hij bevraagt ook Eline Spros (directeur Particulieren bij de Belastingdienst) en Frans Schatorjé (wethouder Gemeente Venlo). Zij onderschrijven de noodzaak om meer tegemoet te komen aan wat mensen vragen van de overheid.

Afbeelding
Informatiepunt Digitale Overheid, opening in Bibliotheek Venlo

Feestelijke opening van het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Venlo door Staatssecretaris Raymond Knops   

Ballonnen voor de opening

Tromgeroffel! Als het dat al niet was: het nut van het nieuwe Informatiepunt is inmiddels glashelder. Tijd voor de officiële opening waarbij ook Mariëtte Hamer (voorzitter SER) aanwezig is. Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen en vooral de toekomstige gebruikers van het Informatiepunt verzamelen zich rond 15  kleurige ballonnen. Die symboliseren de 15 kopgroep-bibliotheken die vandaag als eerste starten met het IDO. De touwtjes worden doorgeknipt en met het opstijgen van de ballonnen is de opening een feit! Samen heffen we het glas op het succes van het Informatiepunt. En op de groei: in de komende 2 jaar sluiten alle Nederlandse bibliotheken aan. Zo kunnen overal in Nederland mensen dicht bij huis hulp vinden als het contact met de digitale overheid even niet lukt.

Gaat u even zitten

Terug in de zaal belicht Mariëtte Hamer enkele voorbeelden van overheidscommunicatie via internet. "Gaat u even zitten": een speurtocht door een site naar de juiste pagina, technische teksten waaruit veel mensen geen wijs kunnen worden en de aankondiging dat het invullen van de vragenlijst ongeveer een uur duurt…

Haar simpele conclusie: "We hebben het met elkaar dus wel erg ingewikkeld gemaakt". Met een oproep vandaag nog te starten daar iets aan te doen. En oog te hebben voor mensen die iets éxtra's nodig hebben.

Lees de complete toespraak.

De afsluiting van het officiële programma is in handen van Piet Boekhoudt (directeur Stichting Digisterker). Hij geeft een toelichting op het cursusmateriaal van Digisterker, dat vrijwel alle bibliotheken aanbieden. Hij wijst op het belang van bibliotheken vanuit hun basisinfrastructuur en basisinformatiestructuur. Die laatste wordt nu uitgebreid waardoor mensen met nog meer vragen bij de bibliotheek terechtkunnen.  

Landelijk dekkend netwerk

Tijdens de smakelijke en geanimeerde lunch is er volop gelegenheid om verder bij te praten. De eerste 15 Informatiepunten zijn een feit. Op naar een landelijk dekkend netwerk in de komende 2 jaren.  

Opening in andere bibliotheken

Ook op andere plaatsen gaat het Informatiepunt van start. De beelden geven aan dat ook hier veel belangstelling is van gebruikers en samenwerkingspartners.

Bekijk de foto-impressie van de openingen in de andere kopgroep-bibliotheken.