Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Training 'Mediaopvoeding in de bibliotheek'

De bibliotheek als wegwijzer op het gebied van print én digitale media! Om dat mogelijk te maken is het Nederlands Jeugdinstituut samen met de KB en een aantal bibliotheken een traject gestart met als resultaat de training ‘Mediaopvoeding in de bibliotheek’.
Inhoudsblok

door Esther van Beekhoven, inhoudelijk project medewerker opvoeden en opgroeien bij het NJi

Waarom mediaopvoeding in de bibliotheek?

Mijn dochter houdt niet van lezen, ze speelt liever een spelletje op de tablet. Hoe krijg ik haar toch aan het lezen? Wat zijn nou leuke en goede games voor mijn zoon?

Dit zijn enkele voorbeelden van de vele vragen die ouders bezighouden. Diezelfde ouders zien de bibliotheekmedewerker ook als een geschikte bron voor ondersteuning bij vragen over geschikte media en ‘gezond’, bewust mediagebruik. Nu stellen ouders hun vragen nog niet actief in de bibliotheek, dat is wel de wens voor in de toekomst.

Wegwijzer, ook voor mediaopvoeding, wat is daarvoor nodig?

Om als bibliotheekteam de wegwijzer functie ook voor digitale media goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat alle medewerkers goede kennis over mediaopvoeding hebben. Nu hebben bibliotheekmedewerkers vooral kennis van (traditionele print) media voor de jonge doelgroep en mediawijsheid. De pedagogische aspecten die hierbij een rol spelen zijn vaak nog nieuw. Daarnaast is het belangrijk een eenduidige aanpak te ontwikkelen die aansluit bij de visie van de betreffende bibliotheek, de front en backoffice medewerkers, de eigen werkwijze en de wijk of gemeente waarin de bibliotheek staat en/of de medewerkers actief zijn. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daar een training voor ontwikkeld.

Hoe zijn we aan de slag gegaan?

Om bibliotheken echt goed toe te rusten om de wegwijzerrol bij mediaopvoeding te kunnen vervullen hebben we een traject met de KB en bibliotheekvestigingen gedaan; er zijn door ouders vragenlijsten ingevuld; en pilot-trainingen verzorgd en geëvalueerd. Daarmee is gewaarborgd dat de training goed aan sluit bij de praktijk en dat goede borging binnen de bibliotheek mogelijk is.

Wat komt er in de training aan bod?

De meest recente kennis en ontwikkelingen op het gebied van mediaopvoeding worden besproken. We staan stil bij de ‘bedoeling’ van de bibliotheek; wat wil je bereiken op het gebied van mediaopvoeding en waarom wil je dat? Er wordt aandacht besteed aan wat er al de bibliotheek kan betekenen op het gebied van digitale media. Er zijn werkvormen die gaan over betrouwbare bronnen, omgaan met vragen van ouders en samenwerking met elkaar en met het netwerk. Dit alles gebaseerd op de kennis uit de Toolbox mediaopvoeding voor professionals in de jeugdsector en Mediadiamant voor ouders.

Bovendien is het onderdeel van de training dat bij aanvang een gesprek plaatsvindt met de bij het thema mediaopvoeding betrokken medewerkers en het management van een bibliotheek. In dit gesprek wordt onder andere vastgelegd dat er ook na de training tijd is om met het thema aan de slag te gaan. Tot slot is er ook een “terugkom” bijeenkomst. Dit alles zorgt voor een goede borging.

Wat levert het de bibliotheek op?

Een gezamenlijke strategie en bedoeling om met dit onderwerp aan de slag te gaan! Doordat álle medewerkers bij de training betrokken worden, creëer je grote draagkracht voor het thema en kun je echt met elkaar aan de slag als wegwijzer voor ouders bij de mediaopvoeding kinderen.

Tot slot

Wij hebben op onze beurt heel veel geleerd. De verhalen uit de praktijk, de momenten waarop ouders vragen stellen, de uitdagingen waar bibliotheken voor staan. Dit hebben wij zoveel mogelijk in de training verwerkt! Het is ontzettend belangrijk dat ouders een wegwijzer hebben bij de mediaopvoeding van hun kinderen en wij geloven dat de bibliotheek die rol vervullen kan.

#

Digistart training

Rond Mediaopvoeding heeft het Nederlands Jeugdinstituut (in opdracht van de KB) 3 trainingsmodulen ontwikkeld:

  • Training Mediaopvoeding in de bibliotheek. 0-6 jaar
  • Trainnig Mediaopvoeding in de bibliotheek 0-12 jaar
  • Training Mediaopvoeding in de bibliotheek. 4-12 jaar

Alle modulen bestaan uit 3 dagdelen (incl. terugkomsessie) en worden aangeboden via de Bibliotheek Campus. Deelnemers gaan aan de slag met:

  • Rol bibliotheek op gebied van mediaopvoeding
  • Moderne Mediaopvoeding
  • Netwerkvorming
  • Betrouwbare bronnen (collectievorming)