Basisvaardigheden volwassenen

Digitale inclusie & IDO - privacy en veiligheid

Inhoudsopgave
Inhoudsblok

Documenten en publicaties

* Worstelt jouw bibliotheek met het opnemen van de IDO en tabletcafé-werkzaamheden in het privacybeleid? Dan bied Probiblio en SPN een simpele oplossing. In 2023 hebben de juristen van Dirkzwager de werkzaamheden in het IDO en digitale spreekuren geanalyseerd. Zij gaven helder inzicht in de wijze waarop de werkzaamheden geregeld kunnen worden in het privacybeleid. 
Vervolgens is privacy-specialist Nathan Speekenbrink gevraagd om de grondslag ‘gerechtvaardigd belang' uit te werken. Het resultaat is een tekst die jouw bibliotheek eenvoudigweg kan overnemen in het privacy-beleid en privacy-statement. Ook is het toestemmingsformulier in eenvoudige taal daarop aangepast, mét een onderlegger over hoe te handelen. Het resultaat is goedgekeurd door de juristen van Dirkzwager. 
De bibliotheek kan de documenten kosteloos downloaden en gebruiken. 
Voor meer informatie en het aanvragen van het juridisch advies waarop de documenten zijn gebaseerd, kun je contact opnemen met  Edo Postma van Probiblio. 

Korte richtlijn privacy

Deze informatie vind je ook in de IDO-informatiewaaier

Privacy speelt een belangrijke rol bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).
Let op! Laat de bezoeker zelf zijn persoonsgegevens invullen. Over de schouder meekijken en coachen is toegestaan. Persoonsgegevens verwerken voor de bezoeker doe je alleen indien het écht niet anders kan. In die gevallen geldt de AVG. Voor verwerking van Bijzondere Persoonsgegevens moet altijd een toestemmingsformulier worden gebruikt.

Voor de veiligheid van de bezoeker is het belangrijk voor jou als IDO-medewerker om niet inhoudelijk te adviseren. De kracht van jouw dienstverlening zit in de juiste doorverwijzing.

  • BSN-nummer mag niet verwerkt worden door het IDO.
  • Het is niet toegestaan voor anderen een DigiD aan te maken (wel om mee te kijken en te coachen).

Alle IDO-vragen worden anoniem geregistreerd om meer inzicht te krijgen in het bereik van de dienstverlening. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.

Basishouding van het IDO

In het IDO geef je informatie en verwijs je door. Dit betekent concreet:

  • je kunt hulp bieden tot er ingelogd moet worden in een ‘mijn omgeving’ met DigiD
  • het is niet toegestaan om de inloggegevens voor een ‘mijn omgeving’ in te vullen voor een ander
  • na het inloggen zijn persoonsgegevens zichtbaar en mag je niet meekijken
  • geef geen inhoudelijk advies

Uitzondering: meekijken na het inloggen om een vraag duidelijk te krijgen of de hulpvrager technisch te helpen; leg uit, blijf zelf uit de inhoud en verwijs door.

Deskundigheidsbevordering