In deze sectie vind je informatie over de aanpak van laaggeletterdheid, vanuit 2 gezichtspunten: gericht op zowel ouders als op de kinderen. Deze pagina's zijn nog in opbouw.
Inhoudsblokken
Body

Laaggeletterdheid staat vaak niet op zichzelf. Kinderen van taalzwakke ouders hebben meer kans om laaggeletterd te worden. Zo kan een cyclus ontstaan. Bibliotheken hebben een belangrijke rol bij zowel het voorkomen van taalproblemen bij de jeugd, als bij het ondersteunen van de basisvaardigheden van volwassenen. Met programma’s en activiteiten stimuleren bibliotheken en taalhuizen kinderen en ouders met hun (taal)vaardigheden. Dit gebeurt laagdrempelig, aansluitend bij de leefwereld en behoeften van ouders en kinderen.