Ouders spelen een cruciale rol bij de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun kinderen. Kinderen van ouders die zelf moeite hebben met taal, lopen een grotere kans taalproblemen te krijgen. Zo kan een cyclus van laaggeletterdheid ontstaan. De gezinsaanpak is er op gericht deze cyclus te doorbreken. Dat gebeurt door ouders te ondersteunen bij het creëren van een taalrijke thuisomgeving. Zo krijgen kinderen een betere kans om hun mogelijkheden te ontwikkelen.
Inhoudsblokken

Binnen de gezinsaanpak zijn er twee aanvliegroutes om ouders te ondersteunen. Sommige activiteiten geven ouders concrete handvatten om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Daarnaast zijn er activiteiten die focussen op het verhogen van de basisvaardigheden van ouders zelf, zodat zij voor meer talige interactie in het gezin kunnen zorgen.

Bibliotheken spelen in het lokale netwerk vaak al een grote rol bij de gezinsaanpak. En dat is logisch. Niet alleen hebben bibliotheken expertise in huis op het gebied van leesbevordering én laaggeletterdheid. Ook heeft de bibliotheek een rijke collectie aan materialen voor alle leeftijden en alle niveaus. Bovendien werkt de bibliotheek lokaal al samen met relevante partijen voor de gezinsaanpak, zoals consultatiebureaus, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten.

Leermiddelen

Zie het Trefpunt leermiddelen voor leermiddelen die je in de bibliotheek kunt inzetten voor de gezinsaanpak.