Ouders spelen een cruciale rol bij de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun kinderen. Kinderen van ouders die moeite hebben met taal, lopen zelf ook een grotere kans taalproblemen te krijgen. Zo kan een cyclus van laaggeletterdheid ontstaan. De gezinsaanpak is er op gericht deze cyclus te doorbreken.
Inhoudsopgave
Inhoudsblokken

Bibliotheek en gezinsaanpak

Binnen de gezinsaanpak zijn er twee aanvliegroutes om ouders te ondersteunen. Sommige activiteiten geven ouders concrete handvatten om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Daarnaast zijn er activiteiten die focussen op het verhogen van de basisvaardigheden van ouders zelf, zodat zij voor meer talige interactie in het gezin kunnen zorgen.

Bibliotheken spelen in het lokale netwerk vaak al een grote rol bij de gezinsaanpak. En dat is logisch. Niet alleen hebben bibliotheken expertise in huis op het gebied van leesbevordering én laaggeletterdheid. Ook heeft de bibliotheek een rijke collectie aan materialen voor alle leeftijden en alle niveaus. Bovendien werkt de bibliotheek lokaal al samen met relevante partijen voor de gezinsaanpak, zoals consultatiebureaus, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten.

Bouwstenen

De bouwstenen van de gezinsaanpak geven inzicht in de kwesties en keuzes die spelen. Ze bieden handvatten om de aanpak te versterken. Je vindt ze op de Bouwstenen-pagina en in het grijze blokje in de rechterkolom. 

Voorbeelden van collega's

Klik voor een overzicht van voorbeeld-aanpakken Gezinsaanpak door collega-bibliotheken.

Wegwijzer Basisvaardigheden

Ben je nieuw op het terrein van basisvaardigheden? Bekijk de Wegwijzer basisvaardigheden voor Bnetwerk