Onderzoek

Bibliotheekinzicht: data, duiding en tools

Ontdek hoe openbare bibliotheken hun maatschappelijke rol vervullen en welke impact dit heeft op onze samenleving. Bibliotheekinzicht biedt je hiervoor onderzoeksgegevens, kennis en instrumenten. Om deze informatie te verzamelen werkt de afdeling Onderzoek van de KB samen met het bibliotheeknetwerk en externe partners. De verzamelde inzichten helpen bibliotheken bij het vormgeven, evalueren en verantwoorden van beleid.
Inhoudsblokken

Op deze pagina vind je:

Data en duiding

Afbeelding
Illustratieve afbeelding van vergrootglas
Onderzoeksartikelen
Onderzoeksartikelen bieden actuele, betrouwbare statistieken en geven inzicht in de staat van het bibliotheekstelsel.
Afbeelding
Illustratieve afbeelding van staafgrafiek
Databank
Bekijk een grote hoeveelheid data over bibliotheken en hun dienstverlening. De data zijn beschikbaar als toegankelijke dashboards en ruwe datasets.
Afbeelding
Illustratieve afbeelding van onderzoeksrapportages
Rapportages
Jaarlijkse onderzoeken naar de manier waarop bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen en hoe hun dienstverlening zich ontwikkelt.
Afbeelding
Illustratieve afbeelding van dossiers
Dossiers
In dossiers worden voor bibliotheken belangrijke thema’s uitgebreid verkend. Zo zijn er dossiers over impact, trends en digitaal burgerschap.
Afbeelding
Vakpublicaties
De afdeling Onderzoek van de KB deelt opgedane kennis regelmatig via bijdragen aan vakbladen en wetenschappelijke artikelen.
Afbeelding
Illustratieve afbeelding van puzzelstukjes
Meer bronnen
Bekijk webinars over onderzoeksresultaten of duik in onderzoeken van onze partners rondom lezen, bibliotheken en de cultuursector.

Onderzoeksinstrumenten

De onderzoeksgegevens over bibliotheken worden met verschillende tools en vragenlijsten verzameld. Via de tegels is meer te lezen over deze onderzoeksinstrumenten.

Bibliotheekmonitor

Bibliotheekmonitor

De vernieuwde Bibliotheekmonitor is dé centrale plek voor onderzoek naar het aanbod, de opbrengsten en impact van bibliotheken. 

Lees meer over de Bibliotheekmonitor >

Onderzoeksprogramma's

Het onderzoek dat de KB samen met partners uitvoert is georganiseerd in verschillende programma’s en thematische lijnen. Via de tegels is meer informatie te vinden over elk van deze programma’s.

Nieuws