Collectie

Wie in Nederland lid is van de openbare bibliotheek heeft toegang tot de collecties van alle openbare bibliotheken in ons land, zowel fysiek als digitaal. Lokale bibliotheken zijn verantwoordelijk voor de fysieke collecties, de KB is dat voor de inkoop en terbeschikkingstelling van e-content voor bibliotheekleden. Daarnaast stelt de KB een gezamenlijk collectieplan vast met als doel samenhang te bewerkstelligen tussen de fysieke en digitale collecties van de openbare-bibliotheekvoorzieningen.