Digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Het programma digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden.
Inhoudsblokken

Over digitaal burgerschap 

Wie digitaal vaardig is, verkent nieuwe digitale mogelijkheden, benut de kansen die technologie biedt en ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om te ontdekken en te experimenteren. Digitaal burgerschap betekent ook dat je je onderdeel voelt van de publieke zaak, ervaren dat je die zelf ook kunt vormgeven en dat je bereid bent actief bij te dragen aan het maatschappelijk debat, ook als dat online wordt gevoerd.

Over het programma

Het programma digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden. Vanuit hun natuurlijke positie in het informatielandschap kunnen zij samenwerken om digitaal burgerschap te positioneren in het hart van lokale gemeenschappen. Zij kunnen burgers – jong en oud – vaardig en weerbaar maken, waardoor zij beter kunnen meedoen in een bijdragen aan de digitaliserende samenleving. Tot eind maart 2022 werd het programma ingericht, onder meer door een netwerk rond dit thema te bouwen, onderzoek in gang te zetten en bibliotheken te ondersteunen bij hun ontwikkeling op dit gebied. 

Bouwstenen

De inrichting van het programma is vormgegeven langs vijf bouwstenen: Netwerk & Beleid, Programmering, Expertise, Onderzoek en Communicatie. Wil je aan de slag met digitaal burgerschap? Maak gebruik van de informatie uit de bouwstenen.

Financieringsregelingen

Om bibliotheken een extra stimulans te geven digitaal burgerschap te verankeren in hun organisatie, met behulp van de bouwstenen, zijn er drie financieringsregelingen. Binnen die regelingen kunnen bibliotheken financiering aanvragen voor het maken van een goed plan, het voeren van nieuwe programmering, of het opzetten van een proeftuin. Kijk hieronder bij de verschillende regelingen naar de procedures. In 2024 zijn er weer drie nieuwe inschrijvingsperioden. De eerste gaat op 15 januari 2024 open en sluit op 9 februari 2024.

Daarnaast hebben we een regeling opgezet voor de deskundigheidsbevordering van kleine bibliotheekorganisaties. Inschrijven kon tot en met 31 december 2023.