Digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap

In 2021 start een nieuw initiatief dat wil bijdragen aan het dichten van de kloof in de digitale samenleving. Vanaf 1 januari wordt de programmalijn Digitaal burgerschap van Stichting Pica ingericht, een samenwerking tussen KB, SPN en bibliotheken. Deze programmalijn heeft tot doel burgers - jong en oud - een gelijke kans te bieden om zich kritisch, gelijkwaardig en creatief te manifesteren in de digitaliserende wereld, en om bibliotheken zo toe te rusten dat zij de doelgroepen hierin optimaal kunnen ondersteunen.
Inhoudsblokken
Afbeelding
Afbeelding
Animatietekening van 2 personen met een laptop
Body

Bibliotheekconvenant en Netwerkagenda

De programmalijn wordt ingericht in samenhang met het Bibliotheekconvenant 2020-3023 en de bijbehorende Netwerkagenda, in het bijzonder met de tweede opgave: participatie in de informatiesamenleving. De KB coördineert de inrichting van deze programmalijn.

Planning

2021 is een voorbereidingsjaar: we inventariseren wat er al is en wat er nodig is, en we ontwikkelen bestaande en nieuwe bouwstenen. Denk aan: activiteiten, tools, scholing voor medewerkers en effectmeting. We starten vanuit Theorie of Change met een gezamenlijke impactanalyse, om zo de maatschappelijke impact van onze interventies te duiden. Met een aantal kansrijke interventies gaan we experimenteren in ‘proeftuinen’ van twee POI’s en vijf bibliotheken. Op basis van de ervaringen in 2021 wordt het financieringsprogramma voor de periode 2022-2025 ingericht, waaraan alle bibliotheken kunnen meedoen. In 2021 wordt de inrichting van het programma uitgewerkt in vijf onderdelen (‘sporen’): Infrastructuur, Bouwstenen, Experimenteren, Onderzoek en Routekaart.