Landelijke digitale infrastructuur (LDI)

Landelijke digitale infrastructuur (LDI)

Met de LDI werken de KB, provinciale ondersteuningsinstellingen en openbare bibliotheken (het OB-netwerk) samen om digitale dienstverlening te kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk Nederlanders.
Inhoudsblokken

De LDI bevat functionaliteit direct voor eindgebruikers of via openbare bibliotheken voor eindgebruikers. Samenwerking is hierbij cruciaal. We maken samen mogelijk wat als individuele organisatie niet of moeilijk te realiseren is.

De LDI wordt door de KB beheerd en doorontwikkeld in afstemming met openbare bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s). Zij kunnen hierop met hun lokale of provinciale ICT-infrastructuur aansluiten.

Wat bereiken we met de LDI samen met het OB-netwerk?

 • Aanbieden van digitale dienstverlening die als individuele organisatie niet of moeilijk te realiseren is
 • Minder digitale drempels voor eindgebruikers
 • Groter bereik, gebruik, gebruiksgemak en klanttevredenheid
 • Efficiënter gebruik van middelen

Om de LDI goed te laten functioneren, gebruiken we de volgende voorzieningen:

 • Basisbestand G!DS: Dit is een databank met o.a. alle adressen en aanvullende gegevens van bibliotheeklocaties in Nederland. Het is het officiële systeem voor het beheer van ISIL-codes in de openbare bibliotheeksector. Het Basisbestand G!DS is gekoppeld aan onder andere de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC), het Datawarehouse (DWH) en de authenticatievoorziening (AV).

  Zie voor meer informatie over het Basisbestand G!DS de groep G!DS op MetdeKB (inlog vereist).
 • ISIL-codes: Voor het uniek aanduiden van elke bibliotheeklocatie krijgt elke locatie een unieke nummercode. ISIL staat voor International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations. ISIL-codes worden als uniek nummer gebruikt in de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC), het Datawarehouse (DWH) en de authenticatievoorziening (AV). De KB is verantwoordelijk voor het beheer van de ISIL-codes. De ISIL-codes worden in het Basisbestand G!DS per locatie opgeslagen.

  Zie voor meer informatie over ISIL-codes de groep G!DS op MetdeKB (inlog vereist).
 • API’s: Applicatie Programming Interfaces (API’s) zijn elementen die het mogelijk maken voor programma’s om gebruik te maken van functionaliteit in de LDI. Er zijn API’s die toegang geven tot catalogusinformatie in de Nationale Bibliotheekcatalogus. Ook websites van bibliotheken kunnen gebruik maken van API’s om bepaalde gegevens uit de LDI automatisch te tonen.

Voor het beheren van de LDI hanteert de KB Algemene Voorwaarden, een Service Level Agreement (SLA) en een Beveiligingspolicy. We publiceren berichten over onderhoud en mogelijke storingen in de LDI en elk kwartaal een incidentrapportage en de beschikbaarheidscijfers.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Algemene Voorwaarden, SLA, Beveiligingspolicy en beheerberichten en -rapportages in de groep Beheer Landelijke diensten op MetdeKB (inlog vereist).
MetdeKB is alleen toegankelijk voor medewerkers van openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de VOB. Heb je nog geen inlog? Dan kun je die aanvragen via metdekb@kb.nl.

Zie ook de pagina Als netwerk samenwerken via 'Haal meer uit' (HMU).