Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bnetwerk

Een overzicht van de dienstverlening van de KB voor en in samenwerking met openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) en partners.