Digitale geletterdheid jeugd
Met het programma 'Digitale geletterdheid jeugd' zorgt de KB er samen met haar netwerkpartners voor dat kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar digitaal vaardiger en mediawijzer worden.
Inhoudsblokken

Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, problemen kunnen oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

De KB maakt op strategisch niveau de rol van de bibliotheek op het gebied van digitale geletterdheid zichtbaar. Deze rol bestaat uit 3 pijlers: warenhuis, wegwijzer en werkplaats. Voor de uitvoering van deze rol stelt de KB een aantal tools beschikbaar.

Bibliotheken brengen digitale geletterdheid bij jeugd, ouders en professionals onder de aandacht door mee te doen met landelijke campagnes als Media Ukkie Dagen, Week van de Mediawijsheid, Safer Internet Day en de Codeweek.