Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Privacyverklaring Bnetwerk

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe de Koninklijke Bibliotheek omgaat met jouw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het aanbieden van de website www.bnetwerk.nl. We hechten veel waarde aan privacy en we zullen je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en beveiligen.
Inhoudsblok

Versie 7 juli 2021

1. Wat is Bnetwerk?

Bnetwerk is een extranet voor het openbare bibliotheeknetwerk in Nederland. Medewerkers in het bibliotheeknetwerk kunnen op deze site efficiënt en snel relevante, actuele en betrouwbare informatie vinden voor de uitvoering van hun werk. Dit extranet is een openbare site, die voor iedereen toegankelijk is (zonder inlog).

De Bnetwerk-website wordt beheerd en onderhouden door de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek (KB) is daarmee de verwerkingsverantwoordelijke voor verwerkingen van persoonsgegevens op of via de website Bnetwerk. De KB is gevestigd in (2595 BE) Den Haag op het adres Prins Willem-Alexanderhof 5. Het KvK-nummer van de KB is 27377634.

2. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing als je gebruik maakt van de website, contact met ons opneemt, een formulier invult, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, als jouw contactgegevens met jouw toestemming staan vermeld bij een onderwerp op de website of als je als redacteur of beheerder inlogt.

3. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Als je een formulier invult:
  • Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens die je zelf invult.
 • Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief:
  • E-mailadres.
 • Als contactpersoon bij een onderwerp op de website:
  • Naam, functie (optioneel), organisatie (optioneel), e-mailadres, telefoonnummer (optioneel).
 • Als je als redacteur of beheerder inlogt in het CMS:
  • Voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord.
 • Als je voor Trefpunt Leermiddelen een beoordeling en/of reactie plaatst over de productencatalogus:
  • Voornaam, achternaam, e-mailadres, beoordeling (hoeveel sterren), reactie (vrije tekstveld) en een eventuele reactie óp jouw reactie.

Hoe komt de KB aan jouw persoonsgegevens?

De KB ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld als je een formulier invult, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, je als contactpersoon bij een onderwerp wordt vermeld, je een reactie plaatst in het Trefpunt Leermiddelen of als je contact met ons opneemt.

4. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

 • Gegevens op een formulier: om contact op te nemen, onderzoek te doen of evenementen te organiseren.
 • E-mailadres: om een nieuwsbrief/notificaties te versturen.
 • Contactgegevens contactpersoon bij een onderwerp: om contact op te nemen.
 • Inloggegevens redacteur of beheerder: om in te loggen in het CMS.
 • Reactie Trefpunt Leermiddelen: controleren of degene die een reactie plaatst ook gerechtigd is die te plaatsen, e-mailverificatie, notificatie sturen indien er is gereageerd op de geplaatste reactie.

Daarnaast worden je gegevens verwerkt:

 • Om op jouw eventuele vragen te reageren.
 • Om het gebruiksgemak en de kwaliteit van de website te verbeteren (zie hierna voor meer informatie).
 • Om te voldoen aan op de KB rustende wet- en regelgeving.

5. Grondslagen

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming (bijvoorbeeld om je een nieuwsbrief/notificaties te sturen), voor de vervulling van onze publieke taak (algemeen belang) of voor een van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde (bijvoorbeeld de openbare bibliotheek).

Je kunt je toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief/notificaties op ieder moment intrekken door de link te gebruiken die onderaan de nieuwsbrief wordt vermeld. Je ontvangt dan niet langer de nieuwsbrief/notificaties. Wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken voor het algemeen belang of een van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, treffen we redelijke waarborgen voor een zorgvuldig gebruik van jouw gegevens.

6. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

De KB heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Indien jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld jouw contactgegevens bij een onderwerp, vermeld worden op Bnetwerk, dan zijn deze gegevens toegankelijk voor iedereen die Bnetwerk raadpleegt.

Bij de levering van onze diensten worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zoals de applicatieleverancier en e-mailserviceprovider). Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot een aantal van jouw gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot jouw gegevens en te handelen volgens onze instructies.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan andere derden, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

7. Beveiliging en bewaartermijn

De KB draagt er zorg voor dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd, zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Dat betekent:

 • Voor formulieren: maximaal zes (6) maanden vanaf het moment dat de vraag is afgehandeld, het onderzoek is beëindigd of het evenement heeft plaatsgevonden.
 • Voor nieuwsbrieven: totdat je je afmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Voor contactgegevens bij een onderwerp: zolang een contactpersoon in functie is of de rol van contactpersoon heeft of totdat de contactpersoon zijn/haar toestemming voor vermelding van contactgegevens intrekt.
 • Inloggegevens redacteur/beheerder: zolang de redacteur/beheerder in functie is of de rol van redacteur/beheerder heeft.
 • Voor reactie Trefpunt Leermiddelen:
  • e-mailadres: 2 maanden;
  • voornaam, achternaam, beoordeling, reactie: tot het betreffende leermiddel offline wordt gehaald of op verzoek van betrokkene.

8. Inzage, correctie, bezwaar en verwijdering en dataportabiliteit

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen, de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of een deel van je persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens heb je het recht om deze toestemming weer in te trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben jouw persoonsgegevens te verwerken.

Voor uitoefening van je rechten kun je gebruik maken van de modelbrieven op deze pagina: https://www.kb.nl/avginzage. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. We kunnen je vragen om aanvullende informatie te verstrekken om jouw identiteit te controleren.

9. Wijzigingen

De KB kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 juli 2021.

10. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij nemen jouw privacy serieus. Heb je vragen, opmerkingen of klachten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice via: klantenservice@kb.nl. Je kunt ook een brief sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de KB via:

Koninklijke Bibliotheek

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Antwoordnummer 93003

2509 VB Den Haag

Wij hopen dat wij al je vragen over onze verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.