De WaU-trajecten: een overzicht

De WaU-trajecten: een overzicht

De overheid wil haar dienstverlening verbeteren. Zij is hiervoor het traject Werk aan Uitvoering gestart (WaU). Ook bibliotheken helpen hieraan mee. Op deze pagina lees je hoe. Ontdek interessante achtergrondinformatie, de mensen achter de WaU en bovenal: hoe jouw bibliotheek kan bijdragen aan een verbeterde dienstverlening voor de inwoners van Nederland.
Inhoudsblokken

De WaU-trajecten

 • Website as a Service (WaaS)
  Met Website as a Service (WaaS) helpen we bibliotheken een eigen website te starten en te onderhouden. Het contentmanagementsysteem (CMS), de vormgeving en de functionaliteit zijn landelijk geregeld. De inhoud bepalen bibliotheken zelf. In het WaU-traject ontwikkelen we deze service verder door.
   
 • G!DS – Cockpit voor de digitale burger en samenleving
  De Cockpit wordt de verzamelplaats van alle informatie en kennis van en over bibliotheken. G!DS is daar een onderdeel van. Deze databank bevat gegevens over organisaties en hun aanbod op sociaal en cultureel gebied. In het WaU-traject ontwikkelen we deze databank verder door.
   
 • AI & Autometadateren
  Elke bibliotheek heeft een catalogus. Hierin staan alle boeken, kranten en tijdschriften beschreven die een bibliotheek bezit. Aan de titels voegen we metadata toe. Wie de auteur is, wanneer het werk verscheen, waar het over gaat. Dat doen we nu nog handmatig. We willen onderzoeken of het ook automatisch kan. Dat doen we het met WaU-traject AI & Autometadateren.
   
 • Authenticatie ten behoeve van een Leven Lang Ontwikkelen
  Met Single Identity zorgen bibliotheken dat leden slechts 1 inlogcode nodig hebben om bij alle bibliotheken te kunnen inloggen. Met het WaU-traject willen we Single Identity uitbreiden met het onderwijs. Zo krijgen bibliotheekleden makkelijk toegang tot onderwijssystemen. En mensen uit het onderwijs tot dat van bibliotheken.

Kernteam

 • Ronald Huizer, directieteamlid Lezen & Digitale geletterdheid
 • Niek Schroten, directieteamlid Informatie & Technologie
 • Frank Bergsma, strategisch adviseur
 • Dennis Eijsten, strategisch adviseur Informatie & Technologie 
 • Simone Kortekaas, strategisch adviseur duurzame toegang
 • Dennis Mark, hoofd Collectiedata
 • Heleen van Manen, beleidsadviseur

Veelgestelde vragen

Wat is de WaU?

Werk aan Uitvoering (WaU) is een Rijksprogramma, ingesteld naar aanleiding van de Toeslagenaffaire. Het doel is om de (digitale) dienstverlening van overheidsinstanties te verbeteren. Om hieraan mee te kunnen werken heeft de KB een aanvraag ingediend voor 4 onderwerpen. Deze is gehonoreerd. In totaal heeft de KB 32 miljoen euro gekregen om de komende 8 jaar te investeren.

Waarom heeft juist de KB dit geld gekregen?

De KB kwam in aanmerking voor de regeling omdat ze een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) van de Rijksoverheid is. Alleen ZBO's konden een aanvraag indienen.

Hoe gaat de komende tijd eruit zien?

De financiering van de WaU-trajecten loopt 8 jaar. 

 • We starten met een intensieve verkenningsfase om de vraagstukken gezamenlijk te identificeren en te onderzoeken (2 jaar). We werken hiervoor samen met bibliotheken, VOB, POI's, partners buiten het netwerk, et cetera. In deze verkenningsfase proberen we zo goed mogelijk te begrijpen/vertalen wat er in de realisatiefase(n) nodig is van de betrokken partijen (oplossingsrichtingen);
 • Aan het eind van de verkenningsfase kiezen we wat we met elkaar willen realiseren
Wat is de rol van de KB?

De KB heeft de WaU-gelden op basis van een ingediend voorstel toegekend gekregen. Ze is daarmee ook verantwoordelijk geworden voor de correcte besteding daarvan. Omdat het voor een groot deel gaat over trajecten die binnen (en samen met) het OB-netwerk moeten worden uitgevoerd, wil zij de bibliotheken daarbij intensief betrekken.

Wat is de rol van bibliotheken?

Het contact met de burgers loopt voor een belangrijk deel via het openbare bibliotheekwerk. Daarom is input en medewerking van openbare bibliotheken bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van de WaU-trajecten onmisbaar. 

Verder lezen en kijken

Afbeelding
Ronald Huizer en Frank Bergsma zitten tegenover elkaar met een tafeltje in het midden. Op de muur een afbeelding van een middeleeuws handschrift.
LinkedIn-sessie Ronald Huizer en Frank Bergsma over de WaU
Afbeelding
Portretfoto Ronald Huizer
KB ontvangt WAU-gelden voor landelijke digitale infrastructuur van bibliotheken