Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Over deze website

Op Bnetwerk vind je een overzicht van alle programma's en diensten van de KB voor en met het Nederlandse bibliotheeknetwerk.
Inhoudsblok

Thematische indeling

De Bnetwerk-site belicht via een thematische sectie-indeling de verschillende werkgebieden van de KB in relatie tot het bibliotheeknetwerk. Elke sectie heeft binnen Bnetwerk een eigen landingspagina. Binnen elke sectie wordt een overzicht gegeven van de producten, diensten en programma's waar de KB een rol in heeft. Elk van deze producten, diensten of programma's heeft een eigen landingspagina met details over het product of de dienst.

Rollen

Als bezoeker kun je via de tabs onder de paginatitel informatie vinden die specifiek is voor jouw rol. De tabs worden alleen getoond als er informatie beschikbaar is voor de betreffende rol.

  • De rol Management bevat management- en beleidsinformatie. Op deze pagina wordt bijvoorbeeld verwezen naar belangrijke beleidsdocumenten zoals rapporten, strategiedocumenten. De management- en beleidsinformatie kan betrekking hebben op een sectie (bijvoorbeeld Basisvaardigheden), een thema (bijvoorbeeld Taalvaardigheid) of een product, programma of dienst (bijvoorbeeld Leescoalitie).
  • De rol Onderzoek bevat onderzoeksinformatie. Op deze pagina wordt bijvoorbeeld verwezen naar onderzoeksrapporten en onderzoeksinstrumenten zoals de Monitor. Ook worden hier relevante onderzoeken getoond van de afdeling Onderzoek. De onderzoeksinformatie kan betrekking hebben op een sectie (bijvoorbeeld Digitale geletterdheid jeugd), een thema (bijvoorbeeld Digitale vaardigheden) of een product, programma of dienst (bijvoorbeeld BoekStart).
  • De rol ICT beschrijft de ICT-aspecten van een product, programma of dienst (bijvoorbeeld de WaaS). Op deze pagina wordt bijvoorbeeld verwezen naar modules, componenten, instructies en handleidingen voor implementatie van producten met een ICT-component. Als deze informatie te vinden is op MetdeKB, bevat de rolpagina een beschrijving van de beschikbare informatie en een verwijzing naar de relevante MetdeKB-groep.
  • De rol Marketing beschrijft de marketingaspecten van een thema of product, programma of dienst. Op deze pagina wordt bijvoorbeeld verwezen naar templates, stijlwijzers en materialen voor de marketing van producten. Als deze informatie te vinden is op een externe site, zoals Landelijke huisstijl, MetdeKB of een productsite, bevat de rolpagina een beschrijving van de beschikbare informatie en een verwijzing naar de plek waar deze informatie te vinden is.
  • De rol Consulenten beschrijft de uitvoeringsaspecten van een thema of product, programma of dienst voor bijvoorbeeld leesconsulenten, adviseurs, consulenten basisvaardigheden en andere rollen die betrokken zijn bij de uitvoering. Op deze pagina wordt bijvoorbeeld verwezen naar toolkits en instructies en voorbeelden voor uitvoerende rollen.
  • De rol Klantcontact bevat informatie over een thema of product, programma of dienst die relevant is voor bijvoorbeeld baliemedewerkers.

Vragen of opmerkingen?

Als je iets mist op deze site, of als je een aanvulling of opmerking hebt, kun je het contactformulier gebruiken.