Basisvaardigheden volwassenen

Digitale inclusie & IDO - privacy en veiligheid

Inhoudsopgave
Inhoudsblok

Documenten en publicaties

Korte richtlijn privacy

Deze informatie vind je ook in de IDO-informatiewaaier

Privacy speelt een belangrijke rol bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).
Let op! Laat de bezoeker zelf zijn persoonsgegevens invullen. Over de schouder meekijken en coachen is toegestaan. Persoonsgegevens verwerken voor de bezoeker doe je alleen indien het écht niet anders kan. In die gevallen geldt de AVG. Voor verwerking van Bijzondere Persoonsgegevens moet altijd een toestemmingsformulier worden gebruikt.

Voor de veiligheid van de bezoeker is het belangrijk voor jou als IDO-medewerker om niet inhoudelijk te adviseren. De kracht van jouw dienstverlening zit in de juiste doorverwijzing.

  • BSN-nummer mag niet verwerkt worden door het IDO.
  • Het is niet toegestaan voor anderen een DigiD aan te maken (wel om mee te kijken en te coachen).

Alle IDO-vragen worden anoniem geregistreerd om meer inzicht te krijgen in het bereik van de dienstverlening. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.

Basishouding van het IDO

In het IDO geef je informatie en verwijs je door. Dit betekent concreet:

  • je kunt hulp bieden tot er ingelogd moet worden in een ‘mijn omgeving’ met DigiD
  • het is niet toegestaan om de inloggegevens voor een ‘mijn omgeving’ in te vullen voor een ander
  • na het inloggen zijn persoonsgegevens zichtbaar en mag je niet meekijken
  • geef geen inhoudelijk advies

Uitzonderingen: meekijken na het inloggen om een vraag duidelijk te krijgen; leg uit, blijf zelf uit de inhoud en verwijs door.

Deskundigheidsbevordering