Bladmuziek in de openbare bibliotheek

Bladmuziek is onderdeel van de landelijke bibliotheekcollectie. In april 2019 zijn hier een visie en een plan van aanpak voor opgesteld. Deze komen voort uit een afspraak uit het Gezamenlijk Collectieplan 2016-2020. Het plan van aanpak wordt in 2019-2020 uitgevoerd.
Inhoudsblok

Visie

Het gebruik van de bladmuziekcollectie is klein. Daarom geeft de visie antwoord op de vraag of de bibliotheek nog wel bladmuziek moet blijven aanbieden en voor wie:

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het openbare-bibliotheeknetwerk om ervoor te zorgen dat de doelgroep toegang heeft tot bladmuziek.

Deze visie wordt uitgewerkt aan de hand van de volgende vier uitgangspunten:

 • Bladmuziek in relatie tot de kernfuncties
 • Aanbieden van bladmuziek op basis van de vraag en beschikbare alternatieven
 • De doelgroep van de openbare bibliotheek
 • Zicht-, vind- en beschikbaarheid van bladmuziek

Plan van aanpak 2019-2020

De vraag naar bladmuziek onder de doelgroep van de openbare bibliotheek blijkt klein, maar is wel aanwezig. Buiten het openbare-bibliotheeknetwerk zijn weinig (digitale) alternatieven voor bladmuziek beschikbaar. Ook is geconstateerd dat er op landelijk niveau geen actuele afspraken zijn over de organisatie, het aanbod en het bewaarbeleid van bladmuziek. Tot slot zijn er enkele gebreken in de landelijke zicht-, vind- en beschikbaarheid van bladmuziek gesignaleerd.

Op basis hiervan is afgesproken om in 2019-2020 de volgende acties uit te voeren:

 1. Partijen met bladmuziekcollecties binnen het netwerk van openbare-bibliotheekvoorzieningen sluiten aan bij het werkverband van grote collectiebibliotheken.
 2. Verkennen van mogelijkheden voor optimalisatie van het fysieke aanbod door gecentraliseerde aanschaf
 3. Opstellen en monitoren van bewaarbeleid bladmuziek openbare bibliotheken in relatie tot collecties in het netwerk
 4. In kaart brengen van de klantreis van de bladmuziekgebruiker
 5. Indienen van een voorstel bij de KB met betrekking tot de zicht- en vindbaarheid van bladmuziek in de NBC+
 6. Onderzoeken hoe de metadata van bladmuziek (met name de bezettingscodes) verbeterd kunnen worden in het GGC of een andere databank in relatie tot de NBC+ en de plannen van de Stichting Omroep Muziek (SOM) en de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) voor de ontwikkeling van een (blad)muziekplatform.
 7. Indienen van een subsidieaanvraag bij Stichting Pica voor digitalisering van eerste pagina’s bladmuziekbanden (notenvoorbeeld) t.b.v. inschatting moeilijkheidsgraad
 8. Medewerking verlenen aan de plannen van SOM en CDR voor de ontwikkeling van een digitaal platform voor de ontsluiting van publiek gefinancierde (blad)muziekcollecties in Nederland
 9. Partijen binnen het openbare-bibliotheeknetwerk stellen hun bladmuziekcollectie landelijk beschikbaar met behulp van de nieuwe IBL-voorziening (IBL-V). Vergoeding hiervan vindt plaats via een clearinghouse-constructie onder beheer van SPN.

Deze acties zullen worden uitgevoerd door bibliotheken met (grote) bladmuziekcollecties en door de KB als het gaat om de ontsluiting hiervan.