Bouwstenen lokaal collectieplan

In de uitvoeringsagenda bij het Gezamenlijk Collectieplan is een cluster toegevoegd dat gaat over de lokale bibliotheken. Het doel van dit cluster is het adviseren van lokale bibliotheken over hun collectiebeleid in relatie tot het gezamenlijke collectieplan en de uitvoeringsagenda.
Inhoudsblok

Hiervoor zijn bouwstenen voor lokaal collectiebeleid ontwikkeld. Samen vormen zij het raamwerk voor lokaal collectiebeleid waar adviezen, hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden aan worden verbonden. Onderstaande afbeelding is een visualisatie hiervan.

Bouwstenen collectieplan

Afbeelding
Bouwstenen collectieplan

Hoe werkt het?

  1. Open de afbeelding als pdf.
  2. Klik op de links voor meer informatie en hulpmiddelen bij de bouwstenen (je wordt doorverwezen naar Biebtobieb, inlog vereist)

Waar zijn de bouwstenen voor bedoeld?

De bouwstenen kunnen bibliotheken helpen bij het opstellen van het lokale collectieplan. Ze kunnen op verschillende manieren worden gebruikt:

  • Als hulpmiddel bij het opstellen van een volledig nieuw collectieplan
  • Als inspiratie bij het invullen van bepaalde onderdelen van het collectiebeleid/plan
  • Als praatplaat bij gesprekken over de collectie.

Uitgangspunt is dat lokale bibliotheken in een periodiek terugkerende cyclus een eigen collectiebeleid formuleren, dat is gebaseerd op de lokale (demografische) context en de context van het totale netwerk.

Randvoorwaarde voor het gebruik van de bouwstenen en bijbehorende hulpmiddelen is dat er een bovenliggende missie en visie is vastgesteld voor de eigen bibliotheek en dat deze tot uitdrukking komt in een algemeen (meerjaren-) beleidsplan. Het collectiebeleidsplan is dan de specificatie van de visie op collectie in het meerjarenbeleidsplan.

Eigenaar van het lokale collectieplan is in alle gevallen de directeur van de bibliotheekorganisatie.

Hoe worden de bouwstenen en hulpmiddelen ontwikkeld?

De bouwstenen zijn ontstaan vanuit twee motivaties: de opdracht vanuit de Wsob aan lokale bibliotheken om hun collectiebeleid te voeren op basis van een Gezamenlijk Collectieplan, en het werk van de themagroep Optimalisatie en Transformatie vanuit de Innovatieagenda.

De expertise van beleidsmedewerkers en collectiespecialisten van bibliotheken en POI’s is bij elkaar gebracht in de denktank Lokaal Collectiebeleid 2017/2018. Doel is om gezamenlijk tot een raamwerk voor lokaal collectiebeleid te komen dat dusdanig flexibel is dat het voor elke bibliotheekorganisatie toepasbaar is.

Het betreft een levend document dat zo vaak als nodig zal worden aangepast aan de veranderende praktijk en aangevuld met nieuwe hulpmiddelen. Deze kunnen vanuit de denktank, de themagroep of het netwerk worden ontwikkeld en verzameld.