Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Boilerplate

De kern van digitaal burgerschap helder verwoorden is een hele kunst. Maak gebruik van deze boilerplate als je de definitie van digitaal burgerschap als je de definitie van digitaal burgerschap helder voor het voetlicht wilt krijgen bij collega’s, stakeholders en partners.
Inhoudsblok

Kort (ca. 75 woorden)

Over de programmalijn digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. De programmalijn digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden. Tot eind maart 2022 wordt de programmalijn ingericht, onder meer door een netwerk rond dit thema te bouwen, te experimenteren met de aanpak, onderzoek in gang te zetten en bibliotheken te ondersteunen bij hun ontwikkeling op dit gebied.

Lang (ca. 250 woorden)

Over digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Wie digitaal vaardig is, verkent nieuwe digitale mogelijkheden, benut de kansen die technologie biedt en ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om te ontdekken en te experimenteren. Wie digitaal weerbaar is, is zich bewust van risico’s, maakt bewuste keuzes en beschermt zichzelf op digitaal gebied. Deze kennis en vaardigheden vormen de basis voor een actieve bijdrage aan de digitale informatiesamenleving.

Over de programmalijn

De programmalijn digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden. Vanuit hun natuurlijke positie in het informatielandschap kunnen zij samenwerken om digitaal burgerschap te positioneren in het hart van lokale gemeenschappen. Zij kunnen burgers – jong en oud – vaardig en weerbaar maken, waardoor zij beter kunnen meedoen in een bijdragen aan de digitaliserende samenleving. Tot eind maart 2022 wordt de programmalijn ingericht, onder meer door een netwerk rond dit thema te bouwen, onderzoek in gang te zetten en bibliotheken te ondersteunen bij hun ontwikkeling op dit gebied.

Netwerkagenda

De programmalijn draagt bij aan de Netwerkagenda, waarmee de bibliotheeksector gezamenlijk de schouders zet onder drie belangrijke maatschappelijke opgaven: een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren en ontwikkelen. De inrichting van de programmalijn digitaal burgerschap valt vooral binnen de tweede opgave, maar houdt ook zeker verband met de andere twee.

Footer

De programmalijn digitaal burgerschap wordt gefinancierd door Stichting Pica. Bij de inrichting werken de KB, SPN en bibliotheken samen in de uitvoering, waarbij de KB optreedt als penvoerder en coördinator.