Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Congres ‘Nep of nieuws? Maak jongeren weerbaar tegen desinformatie!’

Datum: 18 april 2023
Tijd: 10:00 tot 17:00
Op dinsdag 18 april 2023 organiseren we een congres over het belang van nieuwswijsheid voor de samenleving en in het onderwijs. Een kennis- en inspiratiebijeenkomst voor professionals in het voortgezet onderwijs, bibliotheken en journalistiek met als thema: houden we jongeren aangehaakt bij de democratie door hen weerbaar te maken tegen desinformatie? Het programma baseert zich onder andere op de ervaringen van het Europese mediawijsheidproject SMILES en de tools die binnen dit project zijn ontwikkeld.
Inhoudsblok
SMILES: 5 jongeren van onderaf gezien, kijkend op hun mobiel.

Desinformatie en nepnieuws zijn van alle tijden, maar de hoeveelheid en verspreiding ervan zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Bovendien is het onderscheid tussen echt en nep steeds lastiger. We worden er meer en meer aan blootgesteld. De gevolgen daarvan zijn steeds meer voelbaar in onze samenleving. Nieuwswijs zijn en kritisch kunnen reflecteren op wat je voorgeschoteld krijgt, is daarom ook voor middelbare scholieren steeds belangrijker.  

Programma in voorbereiding

In een gevarieerd programma met plenaire en deelsessies stellen we het belang van nieuwswijsheid in het onderwijs centraal. We presenteren de ervaringen en onderzoeksresultaten van het Europese mediawijsheidproject SMILES (Innovative MethodS for Media & Information Literacy Education involving Schools and LibrarieS). We verbinden de werelden van onderwijs, bibliotheken en journalistiek rond een thema dat ons allemaal aangaat. Weerbaar zijn tegen desinformatie betekent nieuwswijs zijn, voor iedereen in een vitale democratie. In het bijzonder voor jongeren. We stellen de vraag wat de rol van professionals hierbij is en wat zij nodig hebben om goede ondersteuning te bieden.   

Voor wie 

Voor docenten in het voortgezet onderwijs, lees-mediacoaches in bibliotheken en schoolmediathecarissen die samenwerken met jongeren in het voortgezet onderwijs, journalisten, beleidsmakers, onderwijsontwikkelaars en jongerenwerkers.

Organisatoren

KB, de nationale bibliotheek (Den Haag), Beeld & Geluid (Hilversum), De Haagse Hogeschool (Den Haag).

Waar en wanneer

Datum: dinsdag 18 april 2023
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Beeld & Geluid, Mediapark Hilversum

Aanmelden

Je kunt nu aanmelden voor het congres.

EU-vlag met de tekst 'Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union'.
Logo SMILES.