Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Webinar bibliotheekdirecties - Monitor de Bibliotheek op school en BoekStart

Datum: 31 oktober 2023
Tijd: 09:00 tot 10:00
Stichting Lezen organiseert dinsdagochtend 31 oktober van 9.00 - 9.50 uur weer een webinar voor bibliotheekdirecties. Ditmaal over de Monitor de Bibliotheek op School en Boekstart.
Inhoudsblok

Over het webinar

In het derde directiewebinar van dit jaar zal alle aandacht uitgaan naar de Monitor de Bibliotheek op school en BoekStart. De Monitor is een instrument dat met vragenlijsten voor leerlingen, leerkrachten en leesconsulenten het leesklimaat op school of in de kinderopvang in kaart brengt. De monitorresultaten dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe leesbevorderingsdoelen. Daarmee kunnen scholen hun leesbeleid en leesresultaten verbeteren. In dit webinar gaan we in op de strategische implicaties van het monitoringsinstrument.

Het webinar begint met een korte presentatie van Kees Broekhof, senior adviseur bij adviesbureau Sardes. Hij vertelt over de manier waarop een school de Monitor kan gebruiken om het leesbeleid en de leesresultaten van leerlingen te verhogen. Daarna gaat Mark Deckers in gesprek met Geja Olijnsma (directeur-bestuurder van Bibliotheek Venlo), Tess Holtermans (teamleider onderwijs van Bibliotheek Venlo) en Cora van Unen (schooldirecteur Het Scala, Kampen). Zij bespreken hun ervaringen met het gebruiken van de Monitor op strategisch niveau. Onderwerpen die o.a. aan bod komen: het agenderen van de Monitor in gesprekken met de gemeente en in de context van schooloverlegplatforms als de LEA; het versterken van de doorgaande leeslijn met de doorgaande monitorlijn.

Aanmelden

De link naar de registratiepagina: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PMY--z5aRCW_y6vzq1rsQA

Kijk op lezen.nl voor meer informatie over het webinar (en voor de registratielink): Webinar Monitor de Bibliotheek op school en BoekStart - Stichting Lezen

Afbeelding