Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Webinar Impulsgelden Bibliotheek op school po

Datum: 28 maart 2024
Tijd: 09:00 tot 10:00
Op donderdag 28 maart 2024 om 9.00 uur vindt het webinar plaats over de Impulsgelden voor de doorontwikkeling van de Bibliotheek op school po. Deze subsidie is bestemd voor basisscholen met een achterstandsscore en een al bestaande samenwerking rond de Bibliotheek op school. Mark Deckers gaat in gesprek met beleidsadviseurs van het ministerie van OCW en met een manager en adviseur educatie van Bibliotheek Rivierenland.
Inhoudsblok

Aanmelden

Kijk voor meer informatie en hoe je je moet registeren op Webinar MBV II en doorontwikkeling van de Bibliotheek op school po - Stichting Lezen.