Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitaal spreekuur met SeniorWeb: "Een goede aanvulling op ons aanbod"

Interview
Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2019
Met SeniorWeb houdt de Bibliotheek Stadskanaal een wekelijks digitaal inloopspreekuur. Dat gebeurt ook in Ter Apel en Uithuizen en binnenkort in Bellingwolde. Ria Muller van Biblionet Groningen ziet veel voordelen in de samenwerking.
Inhoudsblok
Ria Muller

"Mensen die bijvoorbeeld Klik & Tik hebben gedaan, willen vaak meer. Met het materiaal van SeniorWeb kunnen zij in de bibliotheek verder. Bijvoorbeeld oefenen met internet, verdieping in bijvoorbeeld het omgaan met de tablet, WhatsApp, enzovoort. Deze lessen vormen een goede aanvulling op onze dienstverlening", vertelt Ria Muller.
"Langere cursussen zoals Word en Excel willen mensen niet meer. Zij willen antwoord op concrete vragen. Dat kan in ons inloopspreekuur.
Verder zijn we nu bezig om te kijken of we een overkoepelend contract met SeniorWeb kunnen samenstellen."

Start

"Het begon in 2016. De samenwerking van SeniorWeb met het welzijnswerk stagneerde omdat de vraag naar cursussen terugliep. SeniorWeb benaderde de bibliotheek in Stadskanaal. Wij hadden al een digitaal inloopspreekuur, en dat hebben we hiermee gecombineerd. Sommige SeniorWeb-docenten zijn als vrijwilliger meegekomen. We zijn - zonder afspraken over streefaantallen - gewoon begonnen. We willen mensen hulp bieden en daar voldoet dit aan. Het is ook goed voor de gemeente dat we deze hulpstructuur bieden. Iedereen is welkom, ook onder de vijftig."  

Nieuwe koers

"De start was voorzichtig; iets nieuws opzetten kost tijd. Bovendien moesten we ervaren wat mensen precies wilden. We probeerden een rode draad te ontdekken in de soort vragen, om er workshops over te organiseren. Maar er is geen soep van te koken: besturingssystemen, fotobewerking, tabletgebruik, smartphones… de vragen zijn zó divers.

Volgend jaar vervalt de ondersteuning van Windows 7. We verwachten vragen over de overgang naar Windows 10. Daarom organiseren we hierover wel een workshop. Mét materiaal van SeniorWeb."

"Het spreekuur is gratis en loopt goed met wekelijks zes tot tien mensen. Sinds kort bieden we ook Les op Maat: men kan dan online een cursus van SeniorWeb naar keuze volgen, met begeleiding. Hiervoor is een lidmaatschap van SeniorWeb wel een vereiste. In Ter Apel loopt dit al, in Stadskanaal moet het nog groeien. Om gebruik te maken van deze dienst en begeleiding, schaft de deelnemer een strippenkaart aan voor 10 euro. Hiervoor kan men vijf keer begeleid een cursus volgen. Tot eind 2020 is het lidmaatschap van SeniorWeb gratis; daarna kost dat 33 euro per jaar."

Enthousiast

"We hebben het aanbod breed uitgezet: bijvoorbeeld met veel posters. Het spreekuur wordt in onze agenda vermeld en deze agenda wordt naar allerlei organisaties gestuurd.

Verder is er veel mond-tot-mondreclame. De mensen zijn blij met het aanbod en komen graag terug. Soms weten ze niet precies wat ze willen leren. De vrijwilliger laat dan het aanbod zien. Van dat cursusaanbod heb ik een map samengesteld. Daar kunnen mensen in bladeren. Ze worden dan vaak al enthousiast.

Veel mensen zijn lid geworden van SeniorWeb. Het materiaal is duidelijk, alles is goed beschreven, en ze kunnen SeniorWeb bellen als er iets is."

Afbeelding
Bibliotheek Stadskanaal, exterieur

Vrijwilligers

"Er zijn vijf vrijwilligers van SeniorWeb in Stadskanaal. Eén doet wekelijks een spreekuur, de anderen werken volgens een rooster. Er zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig.

Soms ondersteunt een vrijwilliger van SeniorWeb ons bij Klik & Tik. Zo kunnen ze goed over en weer doorverwijzen.

In Bellingwolde, waar we straks beginnen, gaat een onderwijsinstelling meedoen. Dan helpen jongeren tijdens hun stage bij het inloopspreekuur. Daar zijn we heel blij mee.

Mochten de vrijwilligers van SeniorWeb tijdens het spreekuur vragen krijgen over producten van de bibliotheek, zoals bijvoorbeeld e-books, dan verwijzen ze door naar onze medewerkers.

SeniorWeb schoolt haar eigen vrijwilligers en verzorgt nieuwsbrieven om ontwikkelingen bij te houden. Ik heb daar zelf ook veel aan."

Samenwerking

"Ik ben heel positief over deze samenwerking. In onze omgeving is veel behoefte aan scholing voor digivaardigheden. SeniorWeb is een van de lijnen om dit te ondersteunen.

Stadskanaal is als leslocatie lid van SeniorWeb, voor 33 euro per jaar. Daarnaast zal een medewerker van de bibliotheek SeniorWeb op zijn schouders nemen. Ik heb dat erbij gedaan en nu het loopt, vallen de werkzaamheden mee. Als er iets is, komt mijn vaste contactpersoon langs. Heel fijn.

SeniorWeb biedt ons ook een eigen website waar we ons aanbod op zetten. Die verbinden we met de bibliotheeksite.

Natuurlijk heeft SeniorWeb er ook voordeel bij: zij gebruikt de locatie van de Bibliotheek. En wij werven leden voor hen."  

Ook starten?

"Bekijk wat het je bibliotheek kan opleveren. Verder moet je vrijwilligers vinden die digitaal goed onderlegd zijn. SeniorWeb ondersteunt bij werving van vrijwilligers. Mocht er al een leslocatie in je vestigingsplaats zijn en je wilt in je bibliotheek starten, dan is het raadzaam om eerst contact te zoeken met deze leslocatie, om te kijken of je samen iets kunt starten. Ga dan bijvoorbeeld eerst 'klein' samenwerken en kijk hoe het loopt. Mensen willen tegenwoordig leren skypen, facetimen, videobellen, enzovoort. Kijk hoe je daarop kunt inspringen. Het materiaal ligt er al!"

Interview door Karin Ottenhoff
augustus 2019