Informatie voor het bibliotheeknetwerk

'Zorg dat je partners in een gespreid bedje komen'

Interview
Laatst bijgewerkt: 2 april 2018
Zwollenaren konden drie dagen lang hun belastingaangifte laten doen bij Stadkamer in Zwolle. En dat deden ze! 300 aangiften verder kijkt Geert van der Wal, adviseur Programmering, voldaan terug. Een uitstekende samenwerking met sociaal raadslieden en studenten.
Inhoudsblok

'Op 10 april was de eerste aangiftedag,' vertelt Geert. 'Er stond om 9 uur al zo'n 40 man voor de deur. Echt een kick!

We hebben alles strak georganiseerd: inrichting, techniek, catering, de receptie was goed op de hoogte. De bezoekers konden zonder afspraak binnenlopen. Gastvrouwen zorgden voor ontvangst en inschrijving. De bezoekers moesten wel wachten, maar na afloop gingen ze blij weer weg.

Geert van der Wal

Opvallend: bijna niemand kwam alleen, meestal met 2 of zelfs 3. Soms kwam een taalmaatje mee.

In de grote zaal stonden 10 tafels. Hier boden sociaal raadslieden van De Kern en studenten van Hogeschool Windesheim en Deltion College hulp. Er liepen 2  troubleshooters rond voor de moeilijke situaties. En er was een service voor mensen die geen werkend DigiD hadden. Verder hebben de teams reclame gemaakt voor Digisterker.'

Snel handelen

Sandra Westerhof, stagiaire Event Management, was betrokken bij de voorbereiding; 2 van de 3 aangiftedagen heeft zij begeleid: 'Ik was aanspreekpersoon en beantwoordde niet-inhoudelijke vragen. Verder heb ik de communicatie gedaan en teksten geschreven.'

Geert: 'Er moet op zo'n dag vanuit de organisatie steeds iemand bij zijn. Er kan zich van alles voordoen. Zo waren er ineens extra stoelen nodig voor de wachtenden of viel er een laptop uit. Snel handelen is dan nodig, want je wilt zo weinig mogelijk zorg bij de partner. Een punt waar we tegenaan liepen: door de drukte werd de wifi wat traag. Dat hebben we opgevangen met hotspots.

Er is 3 dagen lang 15 uur productie gedraaid. Er zijn zo'n 300 aangiften gedaan, ongelofelijk!'

'De speciale belasting-pc’s worden weinig gebruikt. Vanwege de privacy staan ze niet in het zicht. Daarom is onlangs de bewegwijzering aangepakt. Veel mensen die ze willen gebruiken, hebben bovendien eigenlijk iemand nodig om mee te kijken. Ook mensen van wie je dat niet verwacht.'

'Zo'n 1,5 jaar geleden is Stadkamer met de belastingdienstverlening begonnen. Eerst heb ik veel gepraat met partijen in de stad om kennis te maken. Belangrijk is om het gesprek echt open te gooien. Je af te vragen of je iets voor elkaar kunt betekenen. Ik heb toen ook gesproken met de sociaal raadslieden van De Kern. Zij helpen mensen via de sociale wijkteams met hun financiën en hebben veel ervaring met belastingaangiften, vooral voor autochtonen en ouderen. Van het een kwam het ander.

Gouden combinatie

Geert van der Wal en Sandera Westerhof

Destijds zaten we midden in de verhuizing naar dit pand. Daarom besloten we om in een andere vestiging iets te doen. We organiseerden in Zwolle-Zuid een try-out; daar waren de sociaal raadslieden nog niet actief. In de communicatie hebben we de samenwerking steeds benadrukt. Er kwam een dikke 40 man op af, een goed resultaat.

Ik vind het een gouden combinatie: zij de inhoud, wij de faciliteiten en samen doen we de communicatie.'

Eén keer goed knallen

'Na het succesje van vorig jaar zeiden we: "dat doen we volgend jaar weer, maar dan echt". Eén keer goed knallen rond de hulp bij aangifte. Daarnaast wilden we ook informatie geven. Dat laatste werd een bijeenkomst, met studenten van Deltion om vragen te beantwoorden. Daar kwamen slechts ruim 20 bezoekers op af. Dit aanbod bleek bovendien verwarrend met de hulp bij aangifte: mensen kwamen met al hun papieren en werden dan verwezen naar de aangiftedagen. De sociaal raadslieden hebben alle mensen in hun bestand rechtstreeks uitgenodigd. Wij hebben de dienstverlening aangekondigd via onze nieuwsbrief, posters, sociale media en website. Door deze gecombineerde benadering kwamen veel mensen hier voor het eerst.

We hebben vermeld dat de hulp vooral bedoeld was voor mensen met een laag inkomen. De sociaal raadslieden werken normaal voor mensen met een minimuminkomen, maar ze hadden geen bezwaar om een enkeling te helpen die daar iets boven zat.

Intern hebben we veel moeten regelen. Maar we hadden al veel ervaring met ons activiteiten-programma, jaarlijks ruim 500 activiteiten. Stadkamer werkt veel samen met anderen, op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld een kindercoach, een loopbaanspreekuur, een autisme-spreekuur, en een organisatie die beginnende zzp'ers helpt.'

Financieel misbruik van ouderen

'Na de aangifteperiode gaat het vooral om doorverwijzen naar de sociaal raadslieden of naar Op Orde, hulp bij thuisadministratie. We moeten niet krampachtig alles hier willen doen als zaken elders goed zijn geregeld', zegt Geert. 'Waar we kunnen aanvullen, doen we dat. Zo organiseerden we vorig jaar met accountants en notarissen een middag over financieel misbruik van ouderen. Nu kijk ik weer of er een geschikt onderwerp is.

Het doorverwijzen loopt goed. Partners verwijzen ook naar onze cursussen zoals Digisterker. Verder overwegen we met Deltion College een digitaal spreekuur voor een langere periode, verzorgd door studenten.'  

Wij gaan door

'De dagen zijn naar grote tevredenheid van beide partijen verlopen. De sociaal raadslieden hebben naast bestaande ook nieuwe gezichten gezien. Wij gaan hiermee door, is de conclusie van beide partijen: het is van groot belang voor deze doelgroep.

Volgende keer wil Stadkamer in plaats van één informatiebijeenkomst liever informatie geven verspreid over een langere periode. Mensen met vragen kunnen we dan nog doorverwijzen naar de aangiftedagen. Op die dagen moesten mensen dit jaar een tijdje wachten. Ik wil nadenken of we iets in die wachttijd kunnen doen.'

Advies van Stadkamer

'De bibliotheek wordt gezien als een betrouwbare partner. Maak daar gebruik van. Regel intern de zaken goed en zorg dat partners in een gespreid bedje komen. Zij moeten zich vooral bezighouden met de inhoud. Lukt de samenwerking niet in één keer, blijf dan in gesprek. Doe iets kleiners of iets anders, maar ga vooral samen iets doen. Bouw een goede relatie op, leer elkaar kennen.'

Meer informatie

Interview door Karin Ottenhoff

april 2018