Informatie voor het bibliotheeknetwerk

10 teams van scholen en bibliotheken starten met SMILES-modules

Nieuwsbericht
Vergelijken
22 augustus 2022
In het nieuwe schooljaar starten 10 teams van bibliothecarissen, schoolmediathecarissen en docenten met het internationale mediawijsheid project SMILES. Via modules werken zij samen om jongeren weerbaarder te maken tegen desinformatie.
Inhoudsblokken
Digitaal burgerschap

Nieuwe samenwerking

Een deel van de bibliotheken grijpt met SMILES de mogelijkheid om een nieuwe samenwerking met een middelbare school te starten. Andere bibliotheken en scholen werken al samen op het gebied van lezen en leesbevordering via het programma de Bibliotheek op school. Met SMILES krijgen zij de kans de bestaande samenwerking uit te breiden naar activiteiten rond digitale geletterdheid. Binnen het project zijn alle onderwijstypen vertegenwoordigd, van vmbo tot vwo.

Deelnemende teams

De volgende teams doen mee aan het project:

 • De domeinspecialist Jeugd en Onderwijs van Bibliotheek Wijchen start samen met een docent van de vmbo-locatie van het Maaswaal College in Wijchen en de schoolmediathecaris van de havo-locatie van dezelfde school. Daarmee breiden ze de bestaande samenwerking op het gebied van lezen en leesbevordering uit naar digitale geletterdheid.
   
 • In Dordrecht zijn de mediacoaches of schoolmediathecarissen van 2 locaties van het Insula College initiatiefnemers om hun teams aan te melden, met medeweten van Bibliotheek AanZet. De vmbo-locatie werkt vanuit een team bestaande uit de mediacoach en docenten maatschappijleer en geschiedenis en onderzoekt hoe SMILES onderdeel kan worden van het structurele programma voor mediawijsheid. De havo/vwo-locatie vormt een team, bestaande uit de mediacoach en een docent. Mediawijsheid is op deze locatie onderdeel van de vakken.
   
 • De Specialist media en jongeren/ voortgezet onderwijs van Bibliotheek Rotterdam start een nieuwe samenwerking met het Wolfert Dalton in Rotterdam, Daltononderwijs voor mavo, havo en vwo. Samen met de schoolmediathecaris en teamassistent voeren zij de modules uit in de brugklas.
   
 • Bibliotheek Hoeksche Waard in Numansdorp en Yuverta in Klaaswaal slaan de handen ineen en starten met hun deelname aan SMILES met een nieuwe samenwerking tussen bibliotheek en school. Het team bestaat uit de leesmediaconsulent van de bibliotheek en een docent.
   
 • De samenwerking tussen Bibliotheek Almelo en het Erasmus in Almelo verloopt al jaren goed. Met SMILES wil het team, bestaand uit de bibliothecaris en docent burgerschap en mediawijsheid, die samenwerking uitbreiden. Het Erasmus is vanaf het nieuwe schooljaar onderdeel van het Alma College, dat 6 locaties telt.
   
 • Het gebouw van de vmbo-locatie van het Esdal college in Emmen zit vast aan de bibliotheek van Facet Emmen. Via de speciale doorgang tussen school en bibliotheek maken de leerlingen gebruik van de bibliotheek. De samenwerking is zo vanzelfsprekend dat de bibliothecaris ook de mediathecaris van deze school is. Samen met een docent Nederlands voeren zij SMILES uit.
   
 • Bibliotheek Venlo kent ook een jarenlange traditie van samenwerken met het voortgezet onderwijs. Vooral gericht op taal en lezen. De samenwerking met het College Den Hulster krijgt door deze deelname een nieuwe impuls. De leesmediaconsulent van de bibliotheek, met onderwijservaring in het voortgezet onderwijs, en een docent Nederlands en biozorg gaan de modules uitvoeren.
   
 • De Westfriese Bibliotheken in Bovenkarspel starten een nieuwe samenwerking met Scholengemeenschap De Dijk in Medemblick. De programmamaker 21e-eeuwse vaardigheden en de docent Nederlands voeren de modules uit. De bibliotheek organiseerde al eerder activiteiten om jongeren weerbaarder maken tegen desinformatie.
   
 • Het laatste team bestaat uit de consulent jongeren en projectleider voortgezet onderwijs van de Nieuwe Veste in Breda en een of meerdere docenten van het Bredero College in Breda, een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor mavo en havo. De modules worden uitgevoerd in de havo-groepen. De bibliotheek en de school werken al langer samen rondom activiteiten in de maakplaats en de kunst- en cultuurvakken op school. 

Planning

Nu de teams zijn geformeerd en de modules en de impactmeting klaar zijn, kan SMILES van start. In september en oktober volgen de teams de tweedaagse Train-de-trainer. In de periode tussen de herfst- en kerstvakantie voeren zij de modules uit in de klas. Het effect van deze lessen wordt gemeten. De onderzoeksresultaten worden in de 3e fase van het traject gedeeld. Alle materialen komen beschikbaar via de site van SMILES.