Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Aanbesteding Databank bibliotheken gepubliceerd

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 november 2022
Begin november is de aanbesteding gepubliceerd voor de vervanging van G!DS, de database voor de sociaal-educatieve kaart. Hiervoor hebben wij de behoeften, wensen en suggesties van betrokkenen in het netwerk geïnventariseerd, en een aanbestedingsleidraad en programma van eisen geformuleerd.
Inhoudsblokken
Medewerker helpt vrouw in het IDO

De aanbesteding Databank openbare bibliotheken is gepubliceerd op Tendernet

De input vanuit de branche was zeer waardevol en op een aantal punten eensgezind. Zo bleek uit de enquête (ingevuld door 103 respondenten) dat bijna iedereen eenvoudige invoer (zeer) belangrijk (99%) vindt, maar ook koppelingen met andere systemen, import (85%) / export (78%) en de tools voor controle (79%).

Deze input komt terug in het programma van eisen, en in de wegingen die we hanteren bij de selectie van de leverancier. De zwaarstwegende factoren zijn:

#3 - Gegevensbeheer, rollen en workflow - 25%

#4 - Gebruiksvriendelijkheid en Toegankelijkheid - 30%

#5 - Beschikbaar stellen van de gegevens in DOB (dus via een koppeling) - 25%

Planning

De Europese aanbesteding is aan regels gebonden en bestaat uit een aantal vaste stappen. In de aanbestedingsleidraad zijn deze stappen vermeld met bijbehorende planning. Enkele belangrijke data:

  • 17-19 januari 2023 geven leveranciers een demo van hun systeem
  • Eind januari 2023 wordt de leverancier gekozen
  • De gunning volgt op 16 februari 2023
  • Ingangsdatum overeenkomst 1 maart 2023

NB Deze planning is gebaseerd op voldoende en correcte inschrijvingen voor deze aanbesteding.

Berichtgeving

Uiteraard houden we wij je op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag. Lees ook de vorige update over de vervanging van G!DS.