Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bekijk de vernieuwde pagina over onderzoek en data: Bibliotheekinzicht

Nieuwsbericht
Vergelijken
15 januari 2024
Eén plek waar we alle data en kennis over bibliotheken verzamelen. Dat is wat we willen bereiken met het Cockpittraject. Hiervoor hebben we een mooie, nieuwe stap gezet. Je kunt nu op één plek allerlei informatie vinden over onderzoek en data: Bibliotheekinzicht. Hier staan alle onderwerpen die je voorheen vond op de pagina's 'Onderzoek' en 'Bibliotheekinzicht'. Lees hier welke onderwerpen dat zijn.
Inhoudsblokken

Data en duiding

Als bibliotheeknetwerk verzamelen we heel veel cijfers. Deze gebruiken we om beleid en programma's in te richten, te evalueren en te verantwoorden. De Gegevenslevering Wsob natuurlijk, maar ook gegevens over de IDO’s, over leden en over de impact van cursussen bijvoorbeeld. Deze gegevens vind je nu bij Data en duiding. Je kunt landelijke cijfers bekijken, die van je eigen bibliotheek en je kunt vergelijken. Verschillende achtergrondartikelen, dossiers en andere bronnen geven je duiding bij de cijfers.

Onderzoeksinstrumenten en -programma’s

Er zijn verschillende onderzoeksinstrumenten om deze gegevens te verzamelen. De Bibliotheekmonitor bijvoorbeeld en Monitor de Bibliotheek op school. Ook deze staan beschreven op de nieuwe pagina. Je vindt daar ook informatie over de verschillende programma's en thematische lijnen waarin we dat onderzoek uitvoeren. Denk aan digitaal burgerschap, Haal meer uit data (HAMUD) en Bibliotheek voor de toekomst. 

Het laatste onderzoeksnieuws 

Tot slot vind je op het vernieuwde Bibliotheekinzicht het laatste onderzoeksnieuws. Wist je bijvoorbeeld dat er een oproep is aan bibliotheken om mee te denken over het veilig gebruiken van AI? En dat bibliotheken goed bezig zijn op het gebied van basisvaardigheden? 

Cockpit

Het vernieuwde Bibliotheekinzicht is de basis van Cockpit.  Hierin proberen we alle data en kennis over bibliotheekonderzoek op één plek te verzamelen, zodat lezers de informatie makkelijker kunnen vinden. Dat doen we in verschillende stappen. 

In 2023 zijn we bijvoorbeeld begonnen met het integreren van verschillende onderzoekstools in één tool. Deze heet de Bibliotheekmonitor 2.0. Hierin vind je in de loop van 2024 de Impactmonitor, de Outputregistratietool en de oude Bibliotheekmonitor. 

Ook werken we aan een nieuw dashboard. In de loop van 2024 komen hierin de data over de drie maatschappelijke opgaven uit het Bibliotheekconvenant samen: een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren en ontwikkelen.