Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bestel IDO-promotiemateriaal met subsidie

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 augustus 2023
Je kunt nu (nieuw) IDO-promotiemateriaal bestellen, tot € 1.250,- (inclusief btw) op kosten van het landelijk IDO-budget. Voor de zichtbaarheid en bekendheid van het IDO binnen, maar vooral ook buiten de bibliotheek, is lokale promotie bij inwoners en lokale partners essentieel. Hiervoor zijn recent nieuwe materialen opgenomen in de marketingtoolkit IDO.
Inhoudsblokken
collage van 4 IDO-promotiematerialen

Nieuwe materialen

Toegevoegd zijn: 

  • een lange pop-up balie en een recht­hoekige pop-up balie voor (externe) spreek­uren of presentaties
  • een brochure­houder voor informatie van IDO-partners
  • een duur­zame touch­screen-pen met logo om mee te geven 

Kijk in de marketingtoolkit IDO op de portal Landelijke huis­stijl voor de specifi­caties en prijzen.

Subsidie 

Om de lokale promotie van het IDO te bevor­deren, kun je naar eigen inzicht promotie­materiaal bestellen uit de marketing­toolkit IDO, ter waarde van € 1250,- inclusief btw per biblio­theek­organisatie (exclusief btw € 1033,05). Aan­schaffen tot dit bedrag gaan op kosten van het landelijk IDO-marketing­budget en hier­voor krijg je geen factuur. Alles wat je meer bestelt, is voor eigen rekening van de biblio­theek. Je kunt bestellen tot 31 december 2023.

Tip: je kunt dit bedrag ook gebruiken voor de aan­schaf van een akoestische werkplek. Hierop gold al 15 procent korting en voor het resterende bedrag kun je de subsidie inzetten.  

Voor meer informatie

Mail voor meer informatie en de mogelijk­heden van beste­ding van de subsidie naar info@bibliomedia.nl.

Brochurehouder, touchscreen-pennen en 2 pop-up balies voor het IDO