Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Data Detox Game in ontwikkeling

Nieuwsbericht
Vergelijken
16 september 2019
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de Data Detox Game. Deze vervangt dit jaar de game van Diploma Veilig Internet in MediaMasters. Hiermee willen we voorkomen dat een aantal deelnemers aan MediaMasters de game van Diploma Veilig Internet opnieuw zou moeten spelen.
Inhoudsblokken

Met de toevoeging van de Data Detox Game kunnen we de twee games jaarlijks afwisselen en hebben we een gevarieerd aanbod in de virtuele bibliotheek van MediaMasters.

De Data Detox Game bouwt voort op de Data Detox Kit. De Kit is een achtdaagse 'kuur' om grip te krijgen op je digitale privacy.

Data Detox Game

Project Data Detox Kids

In 2019 heeft de KB een innovatiesubsidie toegekend aan het project Data Detox Kids, waarmee het onderwerp digitale privacy voor kinderen van 10 tot 14 jaar laagdrempelig en leerzaam bespreekbaar wordt gemaakt. Partners in Data Detox Kids zijn dbieb Leeuwarden, welzijnsorganisatie KeaRN en Fers.

De Data Detox Game sluit hierop aan en is geschikt om aan te bieden in de virtuele bibliotheek van de MediaMasters-game. De game wordt in samenwerking met Fers (Jeroen de Boer) ontwikkeld door 8D Games, een educatieve gameontwikkelaar uit Leeuwarden. De KB zorgt voor de financiën.

Mediamasters

MediaMasters is een serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, en wordt tijdens de Week van de Mediawijsheid (8 t/m 15 november 2019) gespeeld.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Andrea Berkelder, coördinator Digitale Geletterdheid Jeugd