Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie: oproep aan de politiek

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 februari 2024
Het kan nog even duren tot we een nieuwe regering hebben. Maar de Alliantie Digitaal Samenleven wacht niet langer om aandacht te vragen voor de aanpak van digitale inclusie. Daarom vervolgt de alliantie de komende tijd haar oproep aan de politiek, met een uitgebreide campagne. Graag in samenwerking met onder meer bibliotheken. Je kunt je nu aansluiten.
Inhoudsblokken
Schermafbeelding met 'zandloper'

­De Alliantie Digitaal Samenleven werkt al bijna 5 jaar met gedreven publieke, private en maat­schappe­lijke organi­saties aan een inclu­sieve digi­tale samen­leving. Hoe zorgen we dat ieder­een actief blijft in de digi­tale samen­leving en tege­lijker­tijd de kansen en risico's van digi­tale techno­logie begrijpt?
De urgentie is zicht­baarder geworden, en steeds meer organisaties werken samen om dit op Europees, landelijk, regionaal en bovenal lokaal niveau goed te organi­seren. En we moeten deze inspan­ningen voort­zetten.

Daarom vervolgt de alliantie haar oproep aan de politiek. Niet om de formatie te beïnvloeden, maar vooral om de 150 kamer­leden (van wie 59 nieuw!) te infor­meren en te acti­veren. Met de vraag om zich in te spannen voor de aanpak van digi­tale inclusie en het aanbod hen daarbij te onder­steunen. Kamer­leden die zich al ruim­schoots inzetten, wil de alliantie nog nauwer aan zich verbinden. Samen moeten we ervoor zorgen dat dit onder­werp nóg meer aandacht krijgt.

Wat doet de alliantie?

Samen met een aantal partners heeft de alliantie de campagne vormgegeven met als aanpak: 

  1. Teaser naar Tweede Kamerleden: Alle Tweede Kamerleden ontvingen op 14 februari een brief met een aandachts­trekker. Met de aankondiging dat de alliantie op korte termijn landelijke aandacht gaat vragen voor de aanpak van digitale inclusie.
  2. Advertentie in de Telegraaf: Zaterdag 24 februari vult de achterpagina zich met een activerende advertentie.
  3. Oproep aan de politiek: De advertentie gaat gepaard met de 'oproep aan de politiek'. Op de actiepagina www.oproepaandepolitiek.nl kunnen mensen hun oproep aan de politiek onderschrijven. Deze petitie wordt ondersteund met een social media-campagne die de komende maanden doorloopt.
  4. Brief naar Tweede Kamerleden: De krant met advertentie wordt op maandag 26 februari met begeleidende brief naar alle Kamerleden gestuurd.
  5. Doorlopende campagne: Tot de Dag van Digitale Inclusie (25 november) loopt de oproep aan de politiek door. De alliantie haalt met social media-campagnes en de inspanning van partners zoveel mogelijk oproepen op. De vraag wordt gedurende het jaar steeds concreter, gevoed met uitkomsten uit online polls en onderzoek. Zo wil de alliantie de digitali­serings­agenda van 2025 stevig beïnvloeden. 

Doe je mee?

Een beweging bouw je samen en een oproep maakt pas echt het verschil als die vanuit alle hoeken in de samen­leving komt. Daarom vraagt de alliantie jou om te helpen om de ‘oproep aan de politiek’ nog luider te laten klinken. Je kunt nu al je hand­tekening zetten op www.oproepaandepolitiek.nl
Deel de oproep, verspreid de social-posts en maak eigen berichten die de gezamenlijke missie onder­steunen. Op de website lees je wat je allemaal kunt doen.