Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Duizenden gesproken boeken extra voor mensen met een leesbeperking

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 november 2020
Mensen met een leesbeperking kunnen van duizenden extra gesproken boeken genieten dankzij een verregaande samenwerking tussen Bibliotheekservice Passend Lezen, Dedicon, de KB en Luisterpuntbibliotheek (Vlaanderen). In de samenwerking is afgesproken dat de titels die reeds in Vlaanderen beschikbaar zijn, nu ook aan de Nederlandse kant worden uitgeleverd en vice versa. Voor Vlaanderen betekent dat een groei van 12.000 extra titels en voor Nederland komen er 8.000 extra titels bij.
Inhoudsblokken

Elk jaar worden daar aan beide kanten honderden nieuwe titels aan toegevoegd. De boeken zijn exclusief beschikbaar voor de leden van Bibliotheekservice Passend Lezen (BPL) en Luisterpuntbibliotheek. De verrijking van het aanbod is goed nieuws voor de 60.000 leden (50.000 in Nederland en 10.000 in Vlaanderen) van beide bibliotheken die de boeken gewoon bij hun vertrouwde aangepast-lezenbibliotheek kunnen blijven bestellen.

Hechte samenwerking

Het idee is ontstaan bij Luisterpuntbibliotheek en Dedicon die, net als Passend Lezen, ook op internationaal gebied samenwerken binnen IFLA.

vrouw met koptelefoon

Koen Krikhaar, accountmanager van Dedicon: “Eerder hebben we de collectie van brailleboeken al succesvol met elkaar uitgewisseld. Het was een logische stap om dat ook met de gesproken boeken te doen.” Geert Ruebens, voormalig directeur van Luisterpunt voegt daaraan toe: “We hebben dezelfde missie en bedienen hetzelfde taalgebied. Samenwerking ligt dan voor de hand. Met het delen van collecties geven we invulling aan onze gezamenlijke ambitie om mensen met een leesbeperking te voorzien in hetzelfde lectuuraanbod als mensen zonder leesbeperking.”

Lastige opgave, groot enthousiasme

Hoewel het idee eenvoudig lijkt, ligt dat bij de uitvoering anders. Zo waren de catalogussystemen aan Nederlandse en Vlaamse kant niet identiek. “Dat was een praktisch obstakel, want anders zouden de uitgewisselde titels simpelweg niet vindbaar zijn in de catalogus. En zo kwamen we nog wel een paar hindernissen tegen,” aldus Krikhaar. “We zijn dan ook erg trots dat we dankzij een gezamenlijke inspanning erin zijn geslaagd om deze duizenden titels beschikbaar te krijgen voor onze doelgroep. Voor het einde van 2020 is de complete uitbreiding een feit.”

Het initiatief kon rekenen op instemming bij en financiële steun van alle betrokken partijen. Het past geheel binnen het aangepast-lezenbeleid van de KB om te werken aan de verruiming van de collectie in Nederland, zodat BPL haar leden nog meer keuze kan bieden.