Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Een bibliotheek op school voor cluster-1-scholen

Nieuwsbericht
Vergelijken
27 mei 2022
Het programma de Bibliotheek op school stimuleert kinderen en jongeren op basisscholen en middelbare scholen om meer te lezen. Eind 2020 spraken KB (Nationale Bibliotheek), Visio en Bartiméus samen met de Aangepast Lezen partijen (BPL, Dedicon en CBB) een wens uit: ook cluster-1-scholen voorzien van een toegankelijke schoolbibliotheek.
Inhoudsblokken
Logo de Bibliotheek op school

Cluster-1-scholen zijn scholen voor leerlingen met een visuele beperking. De wens om ook op scholen voor leerlingen die blind of slechtziend zijn een toegankelijke bibliotheek te realiseren, vereiste maatwerk. In de afgelopen anderhalf jaar is hier actief aan gewerkt.

Met dankbaar gebruik van de bouwstenen van de Bibliotheek op school als basis zijn deskundigen met liefde en passie aan de slag gegaan. Met succes: wensen zijn omgezet in doelen en deze doelen zijn omgezet in afspraken en activiteiten. 

Het resultaat mag er zijn: goedgevulde schoolbibliotheken die bijdragen aan de leesbevordering van de leerlingen, waarbij een passende collectie, het vergroten van expertise onder leerkrachten en een link met (reguliere) leesbevorderingsactiviteiten vooropstaan.

Samenwerking

Vanuit de diverse, professionele organisaties is de samenwerking versterkt. De lijnen zijn kort, waardoor men elkaar weet te vinden. Hierbij is het contact met Bibliotheekservice Passend Lezen kracht bijgezet en is een netwerkgroep geformeerd van afgevaardigden (leescoördinatoren) van Visio- en Bartiméusscholen.

Afspraken

Er zijn heldere afspraken gemaakt rondom de materialen van Passend Lezen. Zo kunnen de scholen onbeperkt braille en braille A boeken bestellen, en Jumboletters. Hierdoor blijft de collectie altijd actueel en interessant. Ook voelboekjes zijn beter beschikbaar voor de scholen, zodat ook de jongste leerlingen al in aanraking kunnen komen met leesplezier. En Visio heeft een leesgids/-wijzer opgesteld die betrekking heeft op leesbevordering/leesplezier.

Enthousiast

Door het faciliteren van kennis door trainingen, webinars en nieuwsbrieven voor zowel de leescoördinatoren, de leerkrachten als de ouders, weten de kinderen de weg naar de schoolbibliotheek én naar Passend Lezen.nl steeds beter te vinden.

Hopelijk bezoeken de kinderen ook eens activiteiten in de openbare bibliotheek en heeft de bibliotheek iets aan de achtergrondinformatie en de tips uit het eindrapport, dat je hieronder kunt downloaden.

Alle betrokkenen zijn zeer enthousiast over dit mooie project.

“Kinderen die een hekel aan lezen hebben bestaan niet, ze hebben alleen nog niet het juiste boek gevonden.” (Frank Serafini, auteur)

“.. Of de juiste leesvorm!” (Gyntha Goertz, braille specialist, Visio)