Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Flink meer leden voor de online Bibliotheek in 2023

Nieuwsbericht
Vergelijken
25 januari 2024
Zondag 21 januari was het 10 jaar geleden dat het eerste digitale bibliotheekboek in Nederland werd uitgeleend. In dit 10-jarig bestaan van de online Bibliotheek groeide het aantal leden van 80 duizend naar ruim 600 duizend. En dat aantal blijft stijgen. Dit blijkt uit de voorlopige gebruikscijfers van de online Bibliotheek van 2023*.
Inhoudsblokken

Waar de online Bibliotheek in 2022 ruim 524 duizend leden telde, waren dat er in 2023 ruim 608 duizend. Een stijging van 16%. Vooral het grote aantal jeugdleden dat de online Bibliotheek vorig jaar mocht verwelkomen springt eruit: 46% van de 115 duizend nieuwe leden was 18 jaar of jonger. Op het bereiken van deze doelgroep waren in het netwerk van openbare bibliotheken dan ook veel acties gericht, zoals de campagne Vakantielezen. 

Groei in zowel geleende e-books als luisterboeken 

Ook het aantal uitleningen groeit. In totaal werden er in 2023 bijna 5,5 miljoen e-books geleend. In 2022 waren dat er 5,3 miljoen. Sinds 2020 komt het aantal geleende e-books ieder jaar boven de vijf miljoen uit. In de periode 2017-2019 schommelde dat aantal tussen de drie en vier miljoen. De stichting CPNB maakte vandaag bekend welke 100 e-booktitels het meest werden uitgeleend in 2023. Ook luisterboeken worden de laatste jaren meer geleend. Afgelopen jaar werden er bijna 2,3 miljoen luisterboeken gedownload. In 2022 waren dat er nog 2,1 miljoen. Ongeveer 34% van het aantal geleende luisterboeken bestaat uit jeugdtitels. 

Het aanbod in de online Bibliotheek 

Het aanbod in de online Bibliotheek is met de jaren flink gegroeid. Waar de collectie in 2014 bestond uit 5 duizend e-books, bestaat de online Bibliotheek inmiddels uit 41 duizend e-books, 12,5 duizend luisterboeken en 25 digitale tijdschriften. Om lezen zoveel mogelijk te blijven stimuleren, zijn de afgelopen jaren verschillende campagnes en apps ge├»nitieerd. Zo werd vorig jaar nog de LEES-app gelanceerd, waarmee vmbo-leerlingen en mbo-studenten zonder bibliotheeklidmaatschap gratis 120 e-books en luisterboeken mogen lenen. Via deze app zijn inmiddels zo'n 40 duizend titels geleend. Jongeren hoeven zich overigens niet tot het aanbod in de LEES-app te beperken; zij zijn tot 18 jaar gratis lid van de bibliotheek, en dus ook van de online Bibliotheek. 

*De voorlopige resultaten van de online Bibliotheek in 2023 uit dit nieuwsbericht zijn afkomstig uit de Datawarehouse-rapportage van de KB. Jaarlijks brengt de KB i.s.m. het CBS bibliotheekstatistieken uit waarin ook de gegevens van de openbare bibliotheken en de fysieke boeken worden opgenomen. Deze statistieken komen naar verwachting medio september uit.

Lezende vrouw