Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Goed om te weten: Landelijk Beeld Volwasseneneducatie

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 maart 2023
Na een pilotperiode starten Rijk en gemeenten in 2023 met het opzetten van een Landelijk Beeld Volwasseneneducatie (voorheen: Monitor Laaggeletterdheid). Gemeenten voorzien het CBS tussen 14 maart en 14 mei van data over deelname aan volwasseneneducatie in het voorgaande jaar. Ook jouw bibliotheek en/of (digi)Taalhuis kan dus het verzoek van je gemeente(n) krijgen om gegevens over deelname aan cursussen aan te leveren.
Inhoudsblokken
Landelijk Beeld Vowasseneneducatie, logo

Gemeenten die cijfers aanleveren ontvangen eind 2023 een overzicht van hun eigen (WEB-)regio en een totaaloverzicht van Nederland.

Op telmeemettaal.nl/data vind je naast het laatste nieuws en praktische instructies ook interviews met pilotgemeenten over hun ervaring met gegevens­aanlevering.