Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Graag je input bij onderzoek Persoonlijke Ontwikkeling

Nieuwsbericht
Vergelijken
31 mei 2022
In het kader van ‘Leven Lang Ontwikkelen’, een van de maatschappelijke opgaves uit het Bibliotheekconvenant, lanceerden we in 2021 een nieuw aanbod van online cursussen. De bedoeling is dat bibliotheken activiteiten ontwikkelen rond dit online cursuspakket. Graag willen we weten wat er tot nu toe is georganiseerd rond persoonlijke ontwikkeling in de bibliotheek.
Inhoudsblokken

Online cursuspakket

Man met tablet op de bank

Het online cursuspakket bestaat uit zo'n 160 online cursussen. Daarmee kunnen alle bibliotheekleden die zich persoonlijk willen ontwikkelen aan de slag. Het gaat om cursussen (van Soofos en Goodhabitz) op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, persoonlijke kracht, taal en digitale vaardigheden. Zie ook  Online leren | cursussen van de Bibliotheek

Onderzoek

Bij deze pilot hoort een onderzoekstraject dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Claudia de Graauw Effectmeting & Doelbereik. Graag willen we weten wat er tot nu toe is georganiseerd en is uitgevoerd rond persoonlijke ontwikkeling in de bibliotheek. Daarom willen we je vragen alle 3 de formulieren (zie hieronder) digitaal in te vullen. De deadline is 22 juni.

1. Deelnemersonderzoekformulier

Door na elke activiteit de deelnemers een vragenlijst in te laten vullen kom je erachter hoe de deelnemers over de activiteiten denken. Hier vind je de vragenlijst die je deelnemers kunt voorleggen.

2. Registratieformulier

Na elke activiteit vul je een objectieve vragenlijst in, waardoor je gegevens verzamelt over je activiteiten. Deze kun je op een later moment ook gebruiken voor je verantwoording. Ga naar het registratieformulier

3. Evaluatieformulier

Denk eens in het half jaar na over het proces rondom de activiteiten. Wat heb je allemaal georganiseerd, waar liep je tegenaan en wat waren successen? Ga naar het evaluatieformulier

Overzichtelijk factsheet

Het onderzoeksbureau analyseert de verzamelde data per bibliotheek en zet die op een overzichtelijk factsheet. Hierdoor krijg je als bibliotheek relevante informatie die je kunt gebruiken voor derden, zoals bijvoorbeeld de gemeente. Tevens kunnen de data afgezet worden tegen andere bibliotheken van dezelfde grootte. Verder worden de data gebruikt om de pilot te evalueren.

Meer informatie

Mocht je vragen hebben over de meetinstrumenten, dan kun je direct contact opnemen met  onderzoeksbureau Claudia de Graauw via onderzoek@claudiadegraauw.nl