Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gratis online coachingstraject (digi)taal-cursus

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 juli 2023
Vanaf september start een gratis online coachingstraject. Hierin krijgen bibliotheekmedewerkers en taalcoaches begeleiding om zelf met een groep nieuwkomers aan de slag te gaan met de Nederlandse (digi)taal-cursus De School voor ouders. Cybersoek ontwikkelde de cursus en organiseert het traject, in de vorm van een pilot om zowel de vorm (het coachingstraject) als het lesmateriaal te testen.
Inhoudsblokken
De School voor ouders, lesmaterialen op een tafel

­Cursus voor ouders

De School voor ouders is bedoeld voor ouders die nog niet goed bekend zijn met de Nederlandse samen­leving. Elke week behandelt de cursus een ander thema om hen verder te helpen. Denk bijvoorbeeld aan hoe het Nederlandse school­systeem werkt, media-opvoeding, gezond opgroeien en samen lezen met je kind. De deel­nemers bespreken deze thema's, en leren zo de Nederlandse taal en ontmoeten andere ouders. Dit alles gebeurt aan de hand van een werkboek, een grammaticaboek, een spel en klets­kaartjes.

Coachingstraject voor begeleiders

Het coachings­traject voor mede­werkers en taal­coaches bestaat uit 10 wekelijkse online meet-ups. En er vindt uitwisseling plaats via een WhatsApp-groep. Omdat het gaat om een pilot, verstrekt Cybersoek dit najaar eenmalig het les­materiaal gratis. Het programma start in de week van 18 september.

Meer informatie en aanmelden

Kijk op de webpagina van Cybersoek. Hier kun je je ook aanmelden.
Of schrijf je direct in via de aanmeld-link.
Nog vragen? Neem contact op met Lotte van Cybersoek.