Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Inspiratiesessie digitale geletterdheid dBos najaar van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
15 augustus 2023
Stichting Lezen stelt deze zomer vanuit de impulsgelden budget beschikbaar voor het ontwikkelen van een inspiratiesessie informatievaardigheden voor po en vmbo. POI's ontvangen dit najaar een train-the-trainersessie, waarmee zij lees-/mediaconsulenten en/of mediacoaches trainen om scholen, aangesloten bij dBos, te inspireren samen aan de slag te gaan met informatievaardigheden en mediawijsheid. De koppeling taal en digitaal speelt daarbij een belangrijke rol.
Inhoudsblokken

De inspiratiesessie informatievaardigheden wordt deze zomer ontwikkeld, waarbij de uitrol in drie fasen plaatsvindt: 

 1.  In het najaar 2023 (met uitloop naar januari 2024) krijgen de POI’s een inspiratiesessie met een train-de-trainer component op hun eigen locatie aangeboden. Bij de kleinere POI's is het in overleg mogelijk om bibliotheekmedewerkers direct voor deze sessie uit te nodigen. 
   
  De training duurt 2 uur. Bij belangstelling voor zowel de po als vmbo-versie wordt gekeken om deze samen te voegen. Deze combinatietraining duurt dan niet langer dan 3 uur. 
   
 2. Met deze training zijn POI’s in staat om vervolgens lees- en mediaconsulenten en/of mediacoaches te trainen. De organisatie van deze training ligt bij de betreffende POI’s. 
   
 3. Vervolgens zijn lees- en mediaconsulenten en/of mediacoaches in staat om in het kader van de impulsgelden van Stichting Lezen inspiratiesessies aan docenten in het po en vmbo te geven. 

Wat leer je tijdens deze inspiratiesessie?

De inspiratiesessie bestaat uit 3 onderdelen: introductie, inspiratie en verwijzing. 

Afbeelding

Meer informatie 

De training wordt in opdracht van Stichting Lezen ontwikkeld door Het Mediateam en begeleid door de landelijke werkgroep digitale geletterdheid (Erik Reuvers, Probiblio en Iris van der Heijden, KB). 

Wil je meer informatie over deze training of heb je vragen? Neem dan contact op met andrea.berkelder@kb.nl, coördinator digitale geletterdheid jeugd, KB.