Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Jouw Leven Als... over kansenongelijkheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 januari 2024
De kansenongelijkheid is groot. Ook in Nederland. Waar en hoe je bent geboren heeft invloed op alles, zelfs op het niveau van je lees-, taal- en rekenniveau. De online tool Jouw Leven Als, onlangs verschenen bij Cubiss, brengt de kansenongelijkheid in Nederland snel en duidelijk in kaart, laagdrempelig en informeel. Jouw Leven Als richt zich voornamelijk op jongvolwassenen van 15 tot en met 23 jaar.
Inhoudsblokken
Jouw Leven Als, omslagillustratie

De tool is ontwikkeld om het bewustzijn rondom kansenongelijkheid te vergroten en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Jouw Leven Als kun je bijvooreeld inzetten in en via de bibliotheek, op scholen en bij welzijns- en jongerenorganisaties. 

Inhoud

De Jouw Leven Als-tool bestaat uit:

  • Tool Jouw Leven Als-machine - Duik in de Jouw Leven Als-machine, klik op de knoppen om jouw levenssituatie te veranderen en zie wat er gebeurt. Dankzij alle verzamelde data zijn de verschillen in kansen en de kansenongelijkheid goed te zien. En als we die kansenongelijkheid zien, dan kunnen we er iets aan doen.
  • Verhalen - Je vindt er ook 6 ervaringsverhalen. Over armoede, ouders die moesten vluchten, schoolworstelingen, discriminatie, van perspectief wisselen, maar vooral over je eigen geluk vinden en vasthouden.
  • Mediatips - Met series, boeken, muziek en podcasts voor verdieping, inspiratie en een vleugje frustratie.
  • Handleiding - In de handleiding vind je uitleg, informatie, toepassingen en handvaten. Hierbij gaan we uit van 3 richtingen; Bibliotheek via educatie, Bibliotheek eigen programmering en Bibliotheek naar andere organisaties.
  • Lessen - Met de basisles, lesopzet en lessuggesties kun je direct aan de slag.

Meer informatie 

Bekijk de Jouw Leven Als-tool op de website van Cubiss