Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Kamerbrief tussenevaluatie Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020–2024

Nieuwsbericht
Vergelijken
18 juli 2023
Het ministerie van OCW heeft op vrijdag 14 juli de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de voortgang van de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020–2024.
Inhoudsblokken
Animatie diverse gezichten

Uit de tussenevaluatie van het programma blijkt dat er meer aandacht nodig is voor het bereiken van met name de doelgroep met Nederlands als moedertaal (NT1). Onderzoekers constateren tevredenheid over het verbeterde inzicht in kwaliteit en grotere mate van samenwerking. Maar de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben de capaciteit en aandacht van gemeenten en organisaties beïnvloed. In de komende periode wordt gewerkt aan het verbeteren van basisvaardigheden van volwassenen, onder meer door het bereik te vergroten en werkgevers nieuwe impulsen te bieden.

Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Omdat het kabinet zich zorgen maakt over het groeiende aantal mensen dat moeite heeft met basisvaardigheden, is in 2020 gestart met de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024.

Dit programma heeft 3 doelstellingen: 

  • meer mensen bereiken met maatwerk
  • investeren in kwaliteit op basis van effectieve methoden
  • de samenwerking tussen betrokken partijen versterken

Verschillende ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, scholen, bibliotheken en taalhuizen werken samen in het actieprogramma Tel mee met Taal om deze doelstellingen te bereiken.