Informatie voor het bibliotheeknetwerk

KB doet mee aan onderzoek naar digitale geletterdheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 februari 2020
Digitale geletterdheid is essentieel om te participeren in de samenleving. Daarom gaan Biblionet Groningen, de KB, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Kinderopvang SKSG en het Alfa-college de komende vier jaar onderzoeken welke factoren de ontwikkeling van digitale geletterdheid stimuleren en welke factoren deze ontwikkeling juist in de weg staan.
Inhoudsblokken

Doelgroepen

Dit onderzoek is gericht op twee groepen:

  • Kinderen tussen acht en twaalf jaar, van wie de gewoonten rondom mediaconsumptie zich ontwikkelen binnen de familie en het onderwijs;
  • Laaggeletterde volwassenen, bij wie een gebrek aan digitale vaardigheden kan leiden tot digitale exclusie.

De KB en Biblionet Groningen zijn betrokken bij het onderzoek naar de tweede doelgroep, vanuit hun rol in het programma ‘Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers’. Met dit programma ondersteunen de KB en acht uitvoeringsorganisaties van de overheid (Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV) burgers dicht bij huis bij het omgaan met de digitale overheid. Dat gebeurt onder andere door niet-digivaardige burgers te stimuleren digivaardigheidscursussen te volgen en via informatiepunten in de bibliotheken. Biblionet Groningen is één van de vijftien ‘kopgroep-bibliotheken’ die in 2019 gestart zijn met het informatiepunt digitale overheid.

Vijf onderzoeken

Dit project rondom digitale geletterdheid is een van de vijf onderzoeken die zal worden uitgevoerd onder de noemer Digitale samenleving – de geïnformeerde burger, waaraan door NWO drie miljoen euro is toegekend. Doel is om de inzet van digitale technieken beter af te stemmen op maatschappelijke wensen, behoeften en vaardigheden, en andersom. In de projecten werken wetenschappers samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven. De andere onderzoeken richten zich onder meer op het meten van voetgangersgedrag en het bevorderen van de kennis van Nederlandse burgers rondom privacy. Meer informatie over de vijf onderzoeken naar de digitale samenleving vind je hier.

Kennisagenda Openbare Bibliotheken

De verschillende onderzoeksactiviteiten die in het project zijn voorzien, zullen bijdragen aan reflectie over de rol van openbare bibliotheken. Het project is nauw verbonden aan de Kennisagenda Openbare Bibliotheken, waarin drie overkoepelende onderzoekslijnen zijn geformuleerd om de samenwerking met kennisorganisaties van buiten en met de bibliotheeksector te verstevigen.

Team Science-call

Naast dit project neemt de KB ook deel aan een Team Science-call, die onderdeel is van de onderzoeksagenda van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) rondom de digitale samenleving. Hierbij worden teams van maatschappelijke spelers, bedrijven, overheid en programma-onderzoekers samengebracht, die in tien maanden concrete resultaten proberen te boeken. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Open Universiteit en enkele kopgroepbibliotheken wordt onderzocht wat de doelgroep verwacht van het aanbod rondom digitale vaardigheden en de digitale overheid, wat hen weerhoudt van deelname en hoe bibliotheekmedewerkers deelname kunnen bevorderen, bijvoorbeeld door de wijze van doorverwijzen te verbeteren.

Afbeelding
Oudere dame met tablet