Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Leraren inspireren elkaar om leesonderwijs te verbeteren

Nieuwsbericht
Vergelijken
20 april 2022
Hoe geef je goed leesonderwijs? Leraren kunnen op springlezend.nl hun ideeën delen en inspiratie opdoen.
Inhoudsblokken

Leraren leveren een onmisbare bijdrage aan de leesopvoeding van kinderen. Onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK toont aan dat het overgrote deel van de leraren zich daarvan bewust is. Toch heeft maar iets meer dan de helft van de leraren in het basisonderwijs het gevoel voldoende tijd aan leesbevordering te kunnen besteden. In het voortgezet onderwijs is dat zelfs maar 34%. Verder geeft bijna 70% van de leraren in het basisonderwijs en 80% van de leraren in het voortgezet onderwijs aan extra middelen en ideeën voor leesbevordering enorm op prijs te stellen. De nieuwe campagne Springlezend voorziet hierin door leraren een platform te geven waar ze inspiratie kunnen vinden én delen. Leraren kunnen inspiratie voor goed leesonderwijs delen en vinden op springlezend.nl.

Iedereen die lesgeeft aan kinderen tussen de 9 en 15 jaar wordt uitgenodigd om mee te doen aan Springlezend. Hetzij door een tip te geven via springlezend.nl en zo ambassadeur te worden, hetzij door tips van andere leraren te bekijken of deel te nemen aan georganiseerde activiteiten. Ga naar springlezend.nl voor meer informatie.

De Leescoalitie en het leesoffensief

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen KB Nationale Bibliotheek, Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, Nederlands Letterenfonds, Stichting CPNB, Stichting Lezen (voorzitter) en Stichting Lezen en Schrijven, Taalunie en Vereniging van Openbare Bibliotheken. De Leescoalitie wil dat zo veel mogelijk mensen lezer worden, zodat zij goed kunnen functioneren in onze geletterde samenleving. Ze wordt hierin ondersteund door onder meer de Nationale Postcode Loterij. Er zijn forse investeringen en daadkracht nodig om iedereen in Nederland gelijke kansen te bieden. De Leescoalitie luidde in het najaar van 2020 daarom de noodklok, en deed een dringend beroep op de onderwijs- én cultuurpoot van OCW om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesmotivatie en -plezier een essentiële rol vervullen. Zie ook tijdvooreenleesoffensief.nl.

Contact

Wil je meer informatie over de campagne Springlezend? Neem dan contact op met een van de projectcoördinatoren - Maartje Bolt, Ezra Homan of Matthijs van der Meer - via leescoalitie@lezen.nl. 

Afbeelding
Springende leraar met boek in hand. Links van hem logo Springlezend en de tekst 'inspiratie voor en door leraren'