Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Minister Schouten: IDO’s belangrijk voor toegang tot digitale dienstverlening

Nieuwsbericht
Vergelijken
6 maart 2024
Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het programma Werk aan Uitvoering, een overheidsbreed programma om de publieke dienstverlening duurzaam te verbeteren.
Inhoudsblokken
Informatiepunt Digitale Overheid, logo

De minister noemt de realisatie van 650 Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in bibliotheekorganisaties als één van de belangrijkste en concrete resultaten van de aanpak. Het ministerie stelt dat de IDO’s een belangrijke rol spelen om te zorgen dat digitale dienstverlening voor iedereen toegankelijk is door de laagdrempelig en gratis ondersteuning. 

De Kamerbrief stelt dat er 105.000 vragen zijn beantwoord, inmiddels zijn dat er al ruim 150.000. 

Bekijk de Voortgangsrapportage en Herijking Werk aan Uitvoering, zie pagina 13 voor IDO's.
Lees het volledige bericht 
Bekijk de website Werk aan Uitvoering