Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuwe publicatie over makerplaatsen

Nieuwsbericht
Vergelijken
20 maart 2019
TU Delft heeft Atlas: Makerspaces in Public Libraries in the Netherlands gepubliceerd. Deze atlas bevat de bevindingen van een veldonderzoek naar vijftien makerplaatsen in openbare bibliotheken in Nederland.
Inhoudsblokken

Door het in kaart brengen van ruimtelijke keuzes die gemaakt zijn in bibliotheken wordt zichtbaar hoe het ‘maken’ geïntroduceerd is in openbare bibliotheken. Het gaat hierbij om hoe de bibliotheek wordt uitgerust met deze ‘performance’-ruimtes en de inrichting hiervan.

De publicatie maakt deel uit van het NWO-project Performative Spaces in Dutch Public Libraries, waarin de KB participeert samen met de TU Delft en de Hogeschool Rotterdam. De Atlas is de derde publicatie vanuit dit samenwerkingsverband.

Eerder verschenen de onderzoeksrapportage Makerplaatsen in openbare bibliotheken en de Roadmap makerplaatsen.

Afbeelding
Makerplaats