Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek Belastingdienst begin augustus van start via Bibliotheekmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
29 juli 2022
Begin augustus start het jaarlijkse onderzoek naar de Belastingdienst onder bibliotheken. Dit onderzoek vindt plaats via de Bibliotheekmonitor van de KB. Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken de dienstverlening in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst hebben ingericht.
Inhoudsblokken
Medewerker helpt jongen met belastingaangifte

Over het onderzoek

Met dit onderzoek wordt de dienstverlening van bibliotheken in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst in kaart gebracht. Er wordt onder andere inzichtelijk gemaakt welke diensten op het gebied van digitale vaardigheden bibliotheken in de aangifteperiode van 2022 aanboden en hoeveel mensen zijn bereikt met spreekuren en invulcursussen. Daarnaast komt de samenwerking met externe partners binnen deze samenwerking aan bod. De vragenlijst heeft betrekking op de aangifteperiode van januari tot en met augustus 2022. Je kunt 'm tot eind september invullen.

Landelijk, provinciaal en lokaal inzicht

Met het invullen van de vragenlijst dragen bibliotheken bij aan het landelijk inzicht in de belangrijke rol die zij spelen in de maatschappij in de samenwerking met de Belastingdienst. Ook lokale bibliotheken profiteren hiervan: per onderzoek ontvangen zij een individuele infographic, waarin de dienstverlening ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor meer inzicht in de resultaten kunnen zij ook de dashboards op Bibliotheekinzicht raadplegen. Deze bieden de mogelijkheid lokale resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en de scores van bibliotheken van vergelijkbare grootte. De deelnemende bibliotheken ontvangen bericht wanneer de landelijke rapportages, infographics en dashboards van deze onderzoeken beschikbaar zijn.

Geen uitnodiging ontvangen?

De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken worden begin augustus verstuurd naar de contactpersonen van de bibliotheken. Heb je geen uitnodiging ontvangen, terwijl je die wel had verwacht? Mail naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl. Je ontvangt dan alsnog een uitnodiging.

Planning onderzoeken in 2022

Jaarlijks worden via de Bibliotheekmonitor zes terugkerende metingen uitgevoerd. Om de expertise binnen bibliotheken optimaal te benutten en de enquĂȘtedruk te verminderen, worden hiervoor verschillende contactpersonen benaderd. In 2022 worden de volgende vragenlijsten uitgezet.

Afbeelding
Planning Bibliotheekmonitor 2022