Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek Belastingdienst van start via Bibliotheekmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 juni 2020
Onlangs is het onderzoek naar de Belastingdienst onder bibliotheken van start gegaan. Dit onderzoek vindt plaats via de Bibliotheekmonitor, voorheen het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken de dienstverlening in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst hebben ingericht.
Inhoudsblokken

Er wordt onder andere inzichtelijk gemaakt welke diensten op het gebied van digitale vaardigheden bibliotheken in de aangifteperiode van 2020 aanboden en hoeveel mensen zijn bereikt met spreekuren en invulcursussen. Daarnaast komt de samenwerking met externe partners binnen deze samenwerking aan bod. De vragenlijst heeft betrekking op de aangifteperiode van januari tot en met april 2020.

Landelijk, provinciaal en lokaal inzicht

Met het invullen van de vragenlijst dragen bibliotheken bij aan het landelijk inzicht in de belangrijke rol die zij spelen in de maatschappij in de samenwerking met de Belastingdienst. Ook lokale bibliotheken profiteren hiervan: per onderzoek ontvangen zij een individuele infographic, waarin de dienstverlening ook op lokaal niveau in kaart is gebracht.

Voor meer inzicht in de resultaten kunnen zij ook de dashboards raadplegen. Deze bieden de mogelijkheid lokale resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en de scores van bibliotheken van vergelijkbare grootte. De deelnemende bibliotheken ontvangen bericht wanneer de landelijke rapportages, infographics en dashboards van deze onderzoeken beschikbaar zijn.

Geen uitnodiging ontvangen?

De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken zijn verstuurd naar de contactpersonen van de bibliotheken. Heb je geen uitnodiging ontvangen, terwijl je die wel had verwacht? Mail naar bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl. Je ontvangt dan alsnog een uitnodiging.

Planning onderzoeken in 2020

Jaarlijks worden via de Bibliotheekmonitor zes terugkerende metingen uitgevoerd. Om de expertise binnen bibliotheken optimaal te benutten en de enquêtedruk te verminderen, worden hiervoor verschillende contactpersonen benaderd. In 2020 worden de volgende vragenlijsten uitgezet:

  • Basisvaardigheden volwassenen: looptijd april – juni 2020
  • Gegevenslevering Wsob: looptijd mei - juni 2020
  • Dienstverlening Belastingdienst: looptijd juni 2020
  • Voor- en vroegschoolse educatie: looptijd juli – september 2020
  • Samenwerking primair onderwijs: looptijd juli – september 2020
  • Samenwerking voortgezet onderwijs: looptijd juli – september 2020