Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek naar leesgedrag en leesbevordering door leesopvoeders gepubliceerd

Nieuwsbericht
Vergelijken
25 april 2022
Professionele leesopvoeders zijn frequente en vaak enthousiaste lezers. Ze vinden lezen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en zien leesopvoeding als een belangrijk onderdeel van hun werk. Toch zou de helft van hen graag meer tijd besteden aan leesbevordering dan zij nu doen. Dit blijkt uit de 58e meting van het GfK-SMB-kwartaalonderzoek. In deze meting zijn professionele leesopvoeders, werkzaam in de kinderopvang, het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs, bevraagd over hun leesgedrag en hun houding ten aanzien van lezen en leesbevordering.
Inhoudsblokken
Lezen in de klas

Lezen van belang voor ontwikkeling

De leesopvoeders zijn het erover eens: lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen, voor hun persoonlijke ontwikkeling en schoolprestaties. Negen op de tien ondervraagde leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs besteedt (veel) aandacht aan leesbevordering. In het primair onderwijs doen ze dat voornamelijk door voor te lezen (92%), te praten over boeken (77%) en leerlingen vrij te laten lezen (73%). In het voortgezet onderwijs wordt veel aandacht besteed aan het praten over boeken (79%), het geven van boekentips (76%) en het helpen van leerlingen bij hun keuze voor titels voor de leeslijst (73%).

Plezier in lezen cruciaal

De ruime meerderheid van taaldocenten in het primair en voortgezet onderwijs vindt het belangrijk dat leerlingen plezier hebben in lezen en doet zijn best om de leerlingen te motiveren om meer te lezen. Een derde van de taaldocenten ervaart problemen bij het stimuleren van lezen bij kinderen. Voor taaldocenten in het voortgezet onderwijs is dit ruim 60%. Zij geven ook vaker aan dat leerlingen geen interesse hebben in lezen (32%, ten opzichte van 14% van de docenten in het primair onderwijs).

Ontevredenheid over vaste leeslijst

In de kinderopvang (75%) en in het primair onderwijs (80%) is men over het algemeen vaker tevreden met het schoolbeleid dan docenten in het voortgezet onderwijs (55%). Werk- en tijdsdruk zorgen ervoor dat men minder tijd aan leesbevordering besteedt dan men zou willen. Extra middelen en idee├źn voor leesbevordering worden enorm op prijs gesteld.

Leesopvoeders lezen zelf veel

Leesopvoeders komen relatief vaak in de bibliotheek. Het zijn over het algemeen frequente lezers. Dit geldt voornamelijk voor de taaldocenten in het voortgezet onderwijs: van hen leest bijna de helft dagelijks in een boek. Ze lezen vooral ter ontspanning. Daarnaast lezen taaldocenten uit het primair en voortgezet onderwijs ook relatief vaak om boeken te leren kennen voor hun leerlingen.

Over dit onderzoek

In opdracht van KVB-SMB, CPNB, KB en Stichting Lezen doet onderzoeksbureau GfK sinds 2007 jaarlijks vier metingen naar het koop-, lees- en leengedrag van Nederlandse consumenten, waarvan twee reguliere en twee themametingen. Alle onderzoeken terug te vinden op de website van KVB Boekwerk. Lees hier het volledige onderzoek.