Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoeksrapport IDO’s: gemeenten en bibliotheken nog geen partnerschap

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 juli 2023
De samenwerking tussen gemeenten en bibliotheken rond de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) moet beter. Dit blijkt uit het onderzoek naar de IDO’s van onderzoeksbureau Berenschot in opdracht van de VNG.
Inhoudsblokken
Medewerker en klant in het IDO Hengelo

Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de gemeentelijke invulling van de lokale regierol en de samenwerking tussen gemeenten, bibliotheken en (lokale) samenwerkingspartners. Hiervoor is Berenschot in gesprek gegaan met gemeenteambtenaren over hoe zij de rol met betrekking tot de IDO’s vervullen. Ook sprak Berenschot met bibliotheken over hoe zij de samenwerking met gemeenten ervaren.  

Uitkomsten onderzoek

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de relatie tussen gemeenten en bibliotheken in ontwikkeling is. Dit heeft 3 oorzaken:  

  • contact met partijen is laat op gang gekomen
  • bij gemeenten is gebrek aan capaciteit
  • er was veel onduidelijkheid over de SPUK-regeling waaruit de IDO’s sinds januari 2023 worden bekostigd

Daarnaast concludeert Berenschot dat gemeenten bijna tot geen beleid hebben op de IDO’s. De meeste gemeenten zetten de middelen geheel door naar de bibliotheek.  

Berenschot ziet wel potentie voor een goed partnerschap tussen gemeenten en bibliotheken rond de IDO’s. Alle (gesproken) partijen staan welwillend tegenover de samenwerking en zien de toegevoegde waarde ervan in. 

Rapport

Lees het volledige rapport inclusief de aanbevelingen van Berenschot.