Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Overzicht programma's en financiële regelingen

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 juni 2023
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een webpagina ingericht: Programma's en financiële regelingen in de pedagogische basis. Hoewel logischerwijs de focus voor het NJi op jeugd en onderwijs ligt, is het overzicht breder toepasbaar. Ook bibliotheken kunnen gebruikmaken van veel van de genoemde regelingen. Zowel voor jeugd als voor volwassenen.
Inhoudsblokken
Een hand geeft eurobiljetten aan een andere hand

De programma's richten zich op samen­werkende partijen. Bij veel van deze programma's is onder­steuning beschik­baar voor maat­schappelijke partijen die zich willen verbinden aan het doel van het programma. Er staan ook programma's tussen waar­van de aanmeld­periode is verlopen, maar waarvan de onder­steuning nog wel beschik­baar is.

Bekijk het overzicht Programma's en financiële regelingen in de pedagogische basis