Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Politieke agendering Digitale inclusie en Digitaal burgerschap

Nieuwsbericht
Vergelijken
26 juli 2023
De Alliantie Digitaal Samenleven roept de politiek op in de komende maanden oog te hebben voor mensen die niet goed meekomen in de digitalisering. Dit vanwege de val van het kabinet en de aanloop naar de verkiezingen in november. In deze periode is er een groter risico dat de inspanningen vertragen om mensen te ondersteunen.
Inhoudsblokken
Vrouw tuurt op beeldscherm

Ook doet de Alliantie een beroep op partijen om de urgentie van digitale inclusie en digitaal burgerschap voor alle Nederlanders te agenderen. Zij doet een voorstel voor opname in de partijprogramma's:

"De digitaliserende samenleving heeft grote impact op de levens van mensen. In positieve en negatieve zin. We streven naar een digitale samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen en zich betrokken en veilig voelt. Succes wordt bereikt door een verstandige combinatie van regelgeving, bewustwording en vertrouwen winnen van gebruikers (burgers en bedrijven). Om deze reden is het belangrijk dat voor het bereiken van digitale inclusie in de komende kabinetsperiode overheidsbreed coherenter beleid en concrete ambitieuze maatregelen worden ontwikkeld. Tevens dienen er de benodigde investeringen te worden gedaan op alle beleidsdomeinen met als doel volwaardige participatie en kansengelijkheid, waarbij iedereen mediawijs mee kan doen in het digitale tijdperk. Daarbij roepen wij de overheid op te blijven werken aan haar digitale dienstverlening voor de burger zodat deze beter, gebruikersvriendelijker, begrijpelijker en transparanter wordt."

Voor deze brief hebben KB, SPN en VOB input geleverd. Zij staan (als eersten) vermeld bij de mede-ondertekenaars van de brief. 

Lees de brief Politieke agendering Digitale inclusie en Digitaal burgerschap