Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Programma Robuuste rechtsbescherming

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 januari 2024
We attenderen je graag op het programma Robuuste rechtsbescherming. Dit heeft als doel om het basisrecht van alle inwoners op onafhankelijke sociaal-juridische ondersteuning op lokaal niveau te garanderen. De toegang tot deze hulp moet laagdrempeliger en beter, oftewel ‘robuuster’ worden. De informatie en de ondersteuning kunnen van pas komen bij je werk in het IDO.
Inhoudsblokken
Robuuste rechtsbescherming, logo

Alle inwoners met vragen moeten weten waar zij terechtkunnen voor goede informatie of sociaaljuridische ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan over bijvoorbeeld aan vragen over een echtscheiding of bezwaren tegen een besluit over een uitkering. Dit is vooral belangrijk voor mensen bij wie meer complexe problemen tegelijk spelen. Juist zij moeten bereikt worden en mogen niet verdwalen tussen verschillende uitvoeringsinstanties. 

Het programma biedt ook ondersteuning voor organisaties die met rechtsbescherming te maken hebben. Krijg je in het IDO vragen op dit terrein? Dan kan het programma ook interessant zijn voor jou. 

Het programma is een samenwerking van Divosa en Sociaal Werk Nederland.

Meer informatie